Porównanie tekstów Umberto Eco i Józefa Tischnera, a takżewypracowanie na podstawie "Wilka Stepowego" Hermanna Hessego - to tematy, które pojawiły się wdiagnozie przedmaturalnej z języka polskiego. To opracowane przez IBE i Centralną Komisję Egzaminacyjną narzędzie, które ma pomóc ekspertom ocenić, jak uczniowie drugich klas liceum poradzą sobie z przyszłorocznymi arkuszami.

Reklama

Diagnozę przedmaturalną pisało dziś 4 tys. uczniów liceów z całej Polski. Szkołom udostępniono arkusze na poziomie podstawowym. Nowa matura podzielona została na trzy wyraźne części - każdą z nich otwierał tekst, a uzupełniały zadania testowe. Autorzy pytań prosili w nich między innymi o: zamienienie archaicznych zwrotów na współczesne, napisanie streszczenia materiału, stawianie pytań do tekstu. Wśród poleceń znalazły się też dobrze już znane z poprzednich egzaminów: rozróżnianie prawdy i fałszu oraz przyporządkowanie definicji.

Część trzecia egzaminu to rozprawka lub interpretacjawiersza. Autorzy arkuszy zaproponowali do analizy fragment "Wilka Stepowego" Hermana Hessego oraz "Zdjęcie" Stanisława Barańczaka - należało wybrać jeden z nich. I tu właśnie różnica między tym, co było do tej pory, jest najbardziej wyraźna.

- To jedna z większych zmian w nowej maturze - mówi Adam Brożek z pracowni języka polskiego IBE. - Fragment będzie mógł dotyczyć dzieła, którego uczeń nie zna. W wypracowaniu czasem autorzy testów będą prosić o odwołania do innych tekstów kultury - dodaje.

Na maturze - jak do tej pory - będą pojawiać się fragmenty tekstów publicystycznych i popularnonaukowych. Nowością będzie tekst polityczny. - Maturzysta to człowiek, który pójdzie za chwilę z kartą do głosowania. Jest dojrzały, musi rozumieć takie teksty - wyjaśnia prof. Krzysztof Biedrzycki, współautor diagnozy przedmaturalnej.

Oprócz samych arkuszy zmieni się też klucz egzaminacyjny. Przy sprawdzaniu wypracowań będzie oceniana zgodność gatunkowa, a nie wstrzelenie się w konkretne stwierdzenia. Przykładowo: przy rozprawce egzaminator będzie sprawdzał m.in., czy uczeń umie sformułować swoje stanowisko wobec tematu, uzasadnić stanowisko. Liczyć się będzie również poprawność językowa.

Wyniki badania mają być znane pod koniec czerwca. Na wrzesień IBE zapowiada analizę wyników z nauczycielami.

Zobacz arkusze maturalne, które rozwiązywali uczniowie

Diagnoza przedmaturalna 2014 z języka polskiego
pobierz plik

Zobacz klucz odpowiedzi

Diagnoza przedmaturalna 2014 z języka polskiego - klucz odpowiedzi
pobierz plik

ZOBACZ TAKŻE: Co trzeci maturzysta nie zdał matury? Plotki w sieci >>>