>>> Matura bez bólu także na Facebooku. Polub, a nic Cię nie ominie >>>

Reklama

Kiedy Polska wyprzedziła europejskie wydarzenia? Cz.2

· Towarzystwo Demokratyczne Polskie wyznaczyło termin powstania we wszystkich trzech zaborach na noc z 21 na 22 lutego 1846 r.
· Jednak w połowie lutego 1846 r. w zaborze pruskim aresztowano jednego z organizatorów – Ludwika Mierosławskiego oraz kilkudziesięciu jego ludzi. Fala dalszych aresztowań objęła kilkaset osób.
· Informacje o aresztowaniach dotarły do Królestwa z opóźnieniem. Realizując plan powstańczy, jeden z oddziałów, liczący kilkanaście osób, zaatakowali Siedlce, co zakończyło się całkowitym fiaskiem. Wzmogło to carskie represje. Na najbliższe lata Królestwo zostało całkowicie spacyfikowane.
· Inaczej rzecz się miała w Krakowie i Galicji. Kraków cieszył się w tym czasie swobodą, jako że z miasta wycofały się wojska zaborców. Taki stan rzeczy budził wyjątkową niechęć w Wiedniu, ale cesarz austriacki był zobowiązany postanowieniami kongresu wiedeńskiego.

Przyczyny powstania:

- pośrednie: niepowodzenie planów wywołania powstania we wszystkich trzech zaborów;

- bezpośrednie: wkroczenie do Krakowa 18 II 1846 r. oddziału wojsk austriackich.

Maturowo

Powstanie krakowskie trwało zaledwie kilka dni i byłoby jedynie niewielkim incydentem w dziejach polskich walk wyzwoleńczych, gdyby nie jego radykalizm społeczny, największy w dziejach polskich powstań w XIX wieku.

Powstanie wywołało masowe ruchy chłopskie przeciwko ziemianom.

Ostateczna likwidacja Wolnego Miasta Krakowa nastąpiła na mocy układu państw zaborczych z 6 listopada 1846 r., anulującego traktat dodatkowy z 3 maja 1815 r. Terytorium to zostało inkorporowane do Galicji.

Zadanie:

Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy pozaźródłowej wykonaj polecenia.

Maturowo

a) Podaj nazwę powstania, przeciwko któremu podejmowano inicjatywę opisaną w źródle.

b) Wyjaśnij, jaką rolę odegrały władze zaborcze w inicjowaniu wydarzeń, o których mowa w tekście.

Tylko teraz masz szansę na szybką i skuteczną powtórkę przed maturą – 1-dniowa powtórka last minute z historii w weekend 28-29 kwietnia w 6 miastach Polski!

Zobacz na www.maturowo.edu.pl

>>> O tym, jak Polska wyprzedziła Europę. Część I >>>