>>> Matura bez bólu na Facebooku. Polub, a nic Cię nie ominie >>>

Reklama

Gałęzie prawa i jego rodzaje…

Prawo niczym drzewo składa się z wielu gałęzi. Ich mnogość sprawia, iż łatwo można się w nich pogubić.

W ich systematyzacji pomoże Ci slajd z platformy MATUROWA:

Maturowo

Czy wiesz czym różni się prawo materialne od procesowego iegzekucyjnego? Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, przeczytajcie uważnie poniższe informacje!

Prawo materialne

Ø bezpośrednio reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa,

Ø określa przesłanki (fakty) powodujące powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunków prawnych.

Ø zalicza się do niego normy prawne regulujące określone obowiązki, zakazy lub nakazy i przewidujące określone sankcje za ich nieprzestrzeganie.

Ø Przykładem prawa materialnego jest np. Kodeks Cywilny, lub ustawa prawo ochrony środowiska

Prawo formalne, procesowe

Reklama

Ø reguluje postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej,

Ø urzeczywistnia normy prawa materialnego i pozwala na ich egzekwowanie.

Ø dotyczy ono m.in. właściwości tych organów (rzeczowej, miejscowej, funkcjonalnej), wszczynania postępowania, pism procesowych, wniosków stron, dowodów, środków odwoławczych oraz innych instytucji procesowych.

Prawo egzekucyjne

Ø reguluje przymusowe urzeczywistnienie praw i obowiązków ze stosunków z zakresu prawa materialnego

Ø głównie dotyczy spraw przymusowego wykonania orzeczeń, które stanowią tytuły egzekucyjne

Ø dotyczy zarówno prawa cywilnego jak i administracyjnego

Prawo dzieli się także na prawo:

Ø krajowe,

Ø międzynarodowe publiczne,

Ø międzynarodowe prywatne,

Ø europejskie

Najważniejszy jest jednak slajd powyżej. Zerknij na niego raz jeszcze.

Zadanie maturalne:

Zadanie 1.

Przyporządkuj podanym sytuacjom odpowiednie gałęzie prawa:

Sytuacja:

 • sąsiad nie oddał pożyczonych pieniędzy,
 • wspólnik ukradł pieniądze spółki handlowej,
 • zmieniono tryb powoływania rządu,
 • urzędnik poinformował interesanta o przysługujących mu uprawnieniach

Gałąź prawa:

 • prawo konstytucyjne
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo rolne
 • prawo karne

Zadanie 2.

Zaznacz, które zdania są prawdziwe (P), a które fałszywe (F) wpisując odpowiednie litery.

 • Prawo podmiotowe dotyczy podmiotów handlowych.
 • Prawa człowieka opierają się na pojęciu godności człowieka.
 • Prawo pozytywne pochodzi od Boga.
 • Prawo publiczne to prawo, którego znajomość jest obowiązkowa.
 • Prawo materialne dotyczy obrotu rzeczami.
 • Prawo anglosaskie opiera się na precedensach.
 • Prawo egzekucyjne wywodzi się z prawa karnego i dotyczy wykonywania kary śmierci.

Prawo publiczne międzynarodowe tworzone jest przez organizacje międzynarodowe.

Tylko teraz masz szansę na szybką i skuteczną powtórkę przed maturą – 1-dniowa powtórka last minute z WOS-u w weekend 28-29 kwietnia w 6 miastach Polski!

Zobacz na www.maturowo.edu.pl

>>> Norma wyższa a norma niższa. Co wiesz o podatkach? >>>