>>> Matura bez bólu na Facebooku. Polub, a nic Cię nie ominie >>>

Reklama

Historia gospodarcza, społeczna, kultura i sztuka - cz. 2

Dzisiaj kontynuujemy temat z poprzedniego tygodnia – historię architektury i sztuki.

Maturowo

Zadanie

A. Przyporządkuj rzeźbom przedstawiającym scenę Nawiedzenia *nazwy odpowiednich stylów w sztuce. Wybierz je spośród podanych:

gotyk, renesans, rokoko, romanizm.

Maturowo

B. Spośród wymienionych w punkcie A stylów wypisz dwa, które wykształciły się w Europie łacińskiej w epoce średniowiecza.

Źródło: Egzamin maturalny z historii - poziom podstawowy 2010, Centralna Komisja Egzaminacyjna

>>> A tu znajdziesz pierwszą część maturalnej powtórki z architektury i sztuki >>>