>>> Matura bez bólu na Facebooku. Polub, a nic Cię nie ominie

Reklama

Sztuka interpretacji tekstów źródłowych

Dziś pokażemy Wam sztukę INTERPRETACJI tekstów źródłowych w praktyce.

Poniżej znajdziecie trzy zadania maturalne, które sprawdzą Wasze umiejętności w tym zakresie.

Zadanie 1

Fragment Roczników kwedlinburskich

Fragment Kroniki Lamberta*

Maturowo

* Wyjaśnij, co mogło mieć wpływ na zaprezentowane w obu źródłach opinie o władcach Polski.

Zadanie 2

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania poniżej

Maturowo

a) Podaj miejsce starcia wojsk margrabiego i księcia polskiego:

b) Podaj datę tej bitwy:

Reklama

c) Podaj imię margrabiego Marchii Wschodniej:

d) Podaj imię księcia Polan:

e) Podaj imię dowódcy polskich wojsk (kim on był?):

Zadanie 3

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na podstawie tekstu i wiedzy pozaźródłowej na pytania:

Maturowo

a) zdefiniuj termin „rokosz”:

b) podaj przedstawione w tekście dwa powody powstania „pacierza”:

c) oceń znaczenie powstawania tego typu tekstów dla funkcjonowania Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVI i XVII w. Ocenę uzasadnij:

Interpretacja tekstów źródłowych to niełatwa sztuka - możesz się jej nauczyć na kwietniowych warsztatach Maturowa -http://www.maturowo.edu.pl/

>>> Co to są źródła historyczne? Zobacz poprzedni odcinek maturalnej powtórki z historii >>>