>>> Matura bez bólu na Facebooku. Polub, a nic Cię nie ominie >>>

Reklama

Ponad 380 tys. maturzystów z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych poci się dziś nad obowiązkowym pisemnym egzaminem z języka polskiego.

Przystępujący do egzaminu przez 170 minut będą rozwiązywać testy opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Podobnie będzie podczas egzaminów pisemnych z innych przedmiotów.

Na maturalnej giełdzie tematów wypracowań królowała "Lalka" Bolesława Prusa i "Tango" Sławomira Mrożka. Wielu maturzystów obstawiało także "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Jednak ulubionym autorem CKE jest zdecydowanie Adam Mickiewicz, którego dzieła w ciągu siedmiu lat maturzyści analizowali aż cztery razy.

Okazuje się, że maturzyści nie mylili się - CKE po raz kolejny postawiła na "Lalkę", tym razem w zestawieniu z "Ludźmi bezdomnymi" Stefana Żeromskiego. Drugi z tematów, zdecydowanie mniej popularny dotyczył "Dziadów" Adama Mickiewicza, ulubieńca CKE, a ściślej postaci Nowosilcowa.

Pierwsza część egzaminu zaś opierała się na tekście dotyczącym encyklopedii.

>>> ZOBACZ ARKUSZE MATURALNE I PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO >>>

Wyniki matury zostaną ogłoszone 29 czerwca.

Arkusz maturalny z polskiego

Matura z języka polskiego - poziom podstawowy. Przykładowe odpowiedzi

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim lub włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta można wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Reklama

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym - 180 minut, natomiast egzamin z języka obcego odpowiednio 120 lub 190 minut.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się przed i po południu - o godzinie 9.00 i o 14.00.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 25 maja. Wielu maturzystów zakończy jednak egzaminy pisemne dużo wcześniej - egzaminy z najczęściej wybieranych przedmiotów(m.in. geografii, biologii, WOS-u i języka angielskiego) odbędą się w pierwszych tygodniach sesji.

Do sali egzaminacyjnej nie można przynosić maskotek, telefonów komórkowych, jedzenia ani picia. Wszystkie prace egzaminacyjne trzeba pisać piórem lub długopisem z czarnym tuszem. Abiturienci koniecznie muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Maturzyści w całym kraju piszą takie same testy. Następnie ich prace są kodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 25 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 5 a 21 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma, co najmniej, 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 21 sierpnia, a ustnych - w dniach 20-24 sierpnia.