Matura z matematyki jest obowiązkowa dla wszystkich na poziomie podstawowym. W nieco ponad 2,5 godziny maturzyści muszą rozwiązać zadania z trzech grup. Pierwsza z nich, najbardziej liczna, to pytania zamknięte. Może ich być od 20 do 30. Tu sytuacja jest jasna: z czterech podanych odpowiedzi poprawna jest tylko jedna i to właśnie ją trzeba wskazać. Jeśli zakreśli się dwie odpowiedzi, to nawet jest wśród nich ta prawidłowa, egzaminator nie przyzna punktów.

Reklama

Przykład zadania otwartego za 1 pkt:

Drut o długości 27 m pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2:3:4. Jaką długość ma najkrótsza z tych części?

a) 4,5 m
b) 6 m
c) 6,75 m
d) 9 m


Odpowiedź prawidłowa: B

>>> Taka była matura z matematyki w 2010! Sprawdź się!

W części drugiej znajdują się pytania otwarte, ale o stosunkowo krótkich odpowiedziach. Oznacza to, że zadania nie wymagają bardzo rozbudowanych obliczeń czy rysunków. Za każde z tych kilku pytań (od 5 do 10) można dostać najwyżej dwa punkty. Przy czym - co ważne - szansa na punkty jest nawet wtedy, gdy wynik zadania będzie zły albo nie padnie w ogóle. Można wyobrazić sobie sytuację, gdy zestresowany maturzysta prowadzi obliczenia poprawnie po to, by na samym finiszu stwierdzić, że 3+1=5. Wtedy można liczyć, że egzaminator doceni np. poprawne zastosowanie wzoru, przekształcenie go, i przyzna punkt.

Przykład zadania za 2 pkt:

Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d . Długość boku c to 90% długości boku a. Długość boku d to 120% długości boku b. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d .

Prawidłowa odpowiedź: 108 %

Ostatnia grupa zadań to zadania otwarte o rozbudowanych odpowiedziach. Chodzi tu o 3 do 5 pytań, które mogą być oceniane nawet na 4 do 6 punktów. Tu trzeba jednak poświęcić więcej czasu i szczegółowo rozpisać obliczenia, wykresy, rysunki. Dlatego najlepiej zostawić sobie te zadania na koniec.

>>> Jak wypadła matura z matematyki w 2010? Sprawdź wyniki!

Przykład zadania za 6 pkt:

Dwa pociągi osobowe wyjechały z miast A i B oddalonych od siebie o 616 km. Pociąg jadący z miasta A do miasta B wyjechał o godzinę wcześniej niż pociąg jadący z miasta B do miasta A i jechał z prędkością o 11 km/h mniejszą. Pociągi te dojechały do celu w tym samym momencie. Oblicz, z jakimi prędkościami jechały te pociągi.

Prawidłowa odpowiedź: 77 km/h i 88 km/h

Reklama

Uwaga! W tym zadaniu 6 pkt egzaminator przyzna tylko w przypadku podania prawidłowej odpowiedzi. Ale już samo ułożenie poprawnego układu równań da dwa cenne punkty (cenne, jeśli by zdać, wystarczy mieć ich 15).Tu także istnieje klucz ułożony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jednak przy zadaniach otwartych jest zastrzeżenie, że jeśli maturzysta rozwiąże zadanie poprawnie, stosując zupełnie inny tok myślenia niż przewidziała CKE, otrzyma komplet punktów. Ci, którzy kiedykolwiek uczyli się matematyki, wiedzą bowiem, że wiele zadań można rozwiązać na przeróżne sposoby, a wynik zawsze jest jeden.

Kolejna sprawa to brudnopis, który nie jest oceniany. Nie można się będzie więc powoływać na obliczenia w nim zapisane, jeśli nie zostaną one przeniesione na odpowiednie miejsce pod zadaniem na arkuszu egzaminacyjnym. Pamiętaj, że na egzaminie możesz mieć do dyspozycji linijkę, cyrkiel i prosty kalkulator.

>>> Pakuj się! Oto, co możesz mieć ze sobą na maturze

I ostatnia najważniejsza uwaga: by zdać, trzeba zgromadzić 30 procent punktów, czyli 15 punktów. Na dobrą sprawę wystarczy więc bezbłędnie rozwiązać test pytań zamkniętych, który da nam co najmniej 20 punktów. Wtedy, nawet bez dotykania zadań otwartych, matura i tak będzie zdana. Choć wynik nie będzie powalający...

>>> Przykłady zadań, rozwiązania, zasady oceniania - zobacz informator o maturze z matematyki przygotowany przez CKE