Ankietę na ten temat przeprowadziła Akademia Vistula w czasie XIX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy. Jednym z kluczowych pytań badania, w którym udział wzięło 477 respondentów za całej Polski było: czym kierujesz się wybierając uczelnię? Aż 47% ankietowanych odpowiedziało, że przede wszystkim ofertą kierunków. Natomiast tylko dla 10% ważna jest obiegowa opinia o uczelni. W odpowiedziach na pytanie o wyborze konkretnego kierunku studiów, zdecydowana większość młodych ludzi deklarowała, że najważniejsze po uzyskaniu dyplomu jest zdobycie dobrze płatnej pracy zgodnej ze zdobytymi kwalifikacjami w połączeniu z możliwością realizacji własnych pasji (w sumie aż 88% ankietowanych). Tylko 12% odpowiedzi padło na popularność kierunku.

Reklama

Maturzyści świadomi swojej przyszłości

Ankieta przygotowana przez Akademię Vistula miała na celu zbadanie także tego, czy obecni uczniowie szkół średnich wiedzą już, co dokładnie będą robić w przyszłości. Okazało się, że z dużą świadomością to potwierdzają; odpowiedź zdecydowanie tak zaznaczyło niemalże 50% z nich. Tylko 10% zdecydowanie nie ma na to pomysłu.

Praktyka wygrywa z teorią

Czy młodzi ludzie na początku swojego dorosłego życia orientują się, co podczas studiowania może mieć realny wpływ na szansę szybkiego zatrudnienia uwzględniając współczesne realia gospodarczo - społeczne? I tu okazało się, że odpowiedzi są w większości jednoznaczne. Aż 70% ankietowanych jest przekonanych, że najważniejsze jest zdobywanie praktycznych umiejętności poprzez staże i praktyki studenckie oraz władanie językami obcymi.

Uczelnie wyższe to skarbnica wiedzy. Jej posiadanie otwiera na świat i buduje świadomość. Jednak zaledwie 9% procent ankietowanych w trakcie Salonu Edukacyjnego uznało, że najważniejsze na studiach jest zdobycie wiedzy teoretycznej. Na drugim biegunie (47% odpowiedzi) są osoby przekonane, że najważniejsze jest zdobycie konkretnych umiejętności specjalistycznych, a 31% potwierdza wagę doświadczenia zdobytego drogą praktyk i staży już w trakcie studiów.

Współczesna edukacja wyższa w Polsce w obliczu braku stabilności gospodarczej staje przed ogromnymi wyzwaniami. Po liczbie bezrobotnych z dyplomami uczelni wyższych, których jest ponad 216 tysięcy widać, że uprawiany przez ostatnie dwie dekady model edukacyjny się nie sprawdza. W Akademii Vistula sukcesywnie wprowadzamy program zmian w edukacji wychodząc naprzeciw realnym potrzebom rynkowym determinowanym przez sytuację gospodarczo - społeczną - mówi Oskar Derych, dyr. ds. komunikacji Akademii Vistula - W naszej uczelni stawiamy m. in. na umożliwianie naszym studentom zdobywania praktycznych, specjalistycznych umiejętności przystających do rzeczywistości i oczekiwań pracodawców. W innowacyjny sposób pomagamy młodym ludziom określić swoją tożsamość i otworzyć drogę do dalszego rozwoju. W kontekście wyżej pokazanych wyników naszej ankiety okazuje się, że program Akademii Vistua jest realną odpowiedzią na zapotrzebowanie młodych ludzi - dodaje Derych.