Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Korzyści ze stosowania taśm według wynalazku to duże spektrum zastosowania łatwych w produkcji produktów, które wykazują znakomite właściwości użytkowe. Specyfika ich wytwarzania pozwoli na stosunkowo łatwe przejście ze skali laboratoryjnej do skali półprzemysłowej lub przemysłowej. Szybko dyspergowana etykieta samoprzylepna są alternatywą dla aktualnie używanych etykiet i w przyszłości mogą z powodzeniem wyprzeć materiały dotychczas używane etykiety.

Istota wynalazku

Istotą wynalazku jest szybko dyspergowana etykieta samoprzylepna i sposób otrzymywania szybko dyspergowanej etykiety samoprzylepnej.
Etykieta to wyrób papierowy lub z tworzywa przymocowany do podłoża w celu identyfikacji produktu. Etykieta samoprzylepna składa się z trzech głównych warstw: kleju, nośnika oraz nadruku. W niektórych przypadkach uwzględniana jest czwarta warstwa laminatu. Poszczególne etykiety różnią się pomiędzy sobą kształtem, właściwościami fizycznymi oraz sposobem otrzymywania, ich różnice determinuje zastosowanie produktu, a tym samym warunki jego przechowywania oraz eksploatacji. Etykiety stosuje się jako prosty nośnik informacji w każdym rodzaju przemysłu, począwszy od przemysłu spożywczego a skończywszy na przemyśle kosmicznym. Zyskały niezrównaną reputacją jako niezawodne i wszechstronne. Są preferowanym wyborem dzięki wyjątkowo stabilnej naturze samoprzylepnej „kanapki”. W przemyśle coraz większy nacisk nakłada się na łatwość usuwania etykiet z opakowań. Jest to spowodowane coraz większym naciskiem na obniżenie kosztów recyklingu materiałów a tym samym ochronę środowiska. Etykiety z wodo rozpuszczalnym klejem są klasyfikowane jako łatwo usuwalne przez co są preferowane przez ekologów.
Szybko dyspergowalna etykieta samoprzylepna charakteryzuje się dobrymi właściwościami adhezyjnymi do podłoży metalicznych, szkła i tworzyw oraz łatwością usuwania z podłoży pod wpływem wody. Mogą znaleźć zastosowanie np. w każdym rodzaju przemysłu, w którym używane są samoprzylepne oznaczenia do produktów; ponadto etykiety te mogą znaleźć duże zainteresowanie w życiu codziennym ze względu na łatwość i usuwania po zużyciu.

Potencjał komercjalizacji

Otrzymane dyspergowalnej w wodzie etykiety samoprzylepnej wykazują bardzo dobre właściwości użytkowe, charakteryzuje się dobrą adhezją i kleistością do podłoży o różnej energii powierzchniowej oraz wykazują dobrą kohezję warstwy klejącej w temperaturze pokojowej. Ponadto cechuje je łatwość nadruku oraz dyspergowalność w zimnej wodzie. Mogą znaleźć zastosowanie np. w każdym rodzaju przemysłu, w którym używane są samoprzylepne oznaczenia do produktów; ponadto etykiety te mogą znaleźć duże zainteresowanie w życiu codziennym ze względu na łatwość i usuwania po zużyciu.