Konsorcjum w składzie:
Adrian Krzysztof Antosik
Zbigniew Czech – kierownik zespołu

Istota wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna na bazie kompzycji silikonowych klejów samoprzylepnych z kaolinem i sposób otrzymywania dwustronnie klejącej taśmy samoprzylepnej na bazie kompozycji silikonowych klejów samoprzylepnych z kaolinem.
Silikonowe kleje samoprzylepne składają się zazwyczaj z dużych segmentów silano-funkcyjnych polimerów silikonowych oraz żywic silikonowych. Powszechnie wiadomo, że silikonowe kleje samoprzylepne ze względu na swoje unikalne właściwości są produktami specjalnego zastosowania. Kombinacja właściwości silikonów, takich jak wysoka elastyczność połączeń Si–O–Si, niewielkie oddziaływanie międzycząsteczkowe, niskie napięcie powierzchniowe, doskonała stabilność termiczna oraz transparentność dla promieniowania UV, doskonałe właściwości elektryczne, duża odporność chemiczna oraz odporność na warunki atmosferyczne sprawia, że kleje silikonowe posiadają lepsze właściwości w porównaniu do innych typowych polimerowych klejów organicznych. Ze względu na niskie napięcie powierzchniowe samoprzylepne kleje silikonowe łatwo rozprowadza się na powierzchni różnorodnych materiałów.
Znane są sposoby otrzymywania taśm silikonowych jednak dotychczas nie opisano otrzymywania taśm silikonowych na bazie kompozycji modyfikowanych kaolinem wykazujących zwiększoną odporność termiczną przy jednoczesnym zachowaniu znakomitych właściwości taśm na bazie klejów silikonowych. Rozwiązanie te pozwala na potencjalne użycie ich w przemyśle ciężkim lub kosmonautyce.
Otrzymane dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna na bazie klejów silikonowych z kaolinem wykazują bardzo dobre właściwości użytkowe, charakteryzuje się dobrą adhezją i kleistością do podłoży metalicznych oraz wykazują dobrą kohezję warstw klejących w temperaturze pokojowej i podwyższonej. Ponadto cechuje je wysoka temperatura pracy (powyżej 200ºC).


Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Otrzymane dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna na bazie klejów silikonowych z kaolinem wykazują bardzo dobre właściwości użytkowe, charakteryzuje się dobrą adhezją i kleistością do podłoży metalicznych oraz wykazują dobrą kohezję warstw klejących w temperaturze pokojowej i podwyższonej. Ponadto cechuje je wysoka temperatura pracy (powyżej 200ºC). Mogą znaleźć zastosowanie np. w przemyśle ciężkim i samochodowym jako łącznik elementów pracujących w podwyższonych temperaturach lub w kosmonautyce do klejenia baterii słonecznych na pokładach satelitów oraz stacji kosmicznych.