Zespół:

wynalazek 1. PL 212 077 Marta Fiołka, Mirosław Zagaja, Tomasz Piersiak
wynalazek 2. P. 394 948 Marta Fiołka, Jerzy Wielbo, Mirosław Zagaja
wynalazek 3. P. 405 944 Marta Fiołka, Krzysztof Grzywnowicz, Kinga Lewtak, Jolanta Rzymowska, Paweł Mak

Istota wynalazku

Wszystkie 3 wynalazki zostały dokonane na bazie szczepów wyizolowanych ze ściany jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta, obejmują kompleks rozwiązań, począwszy od nowego sposobu wyizolowania 2 nowych gatunków bakterii, zidentyfikowanych i zdeponowanych do celów patentowych za numerami: Raoultella ornithinolytica -Nr 02/01/2009 oraz Bacillus pumilus AF-11 nr dep. 05/01/2011, w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie, aż po przeprowadzenie badań wskazujących na ich nowe zastosowanie medyczne w kierunku leków lub szczepionek o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwnowotworowym.

Istota wynalazku 1.
Nowy szczep bakterii Raoultella ornithinolytica , sposób wyizolowania tego szczepu oraz wykazanie, iż szczep ten wytwarza substancje antybiotyczne przeciw bakteriom, zwłaszcza z rodzaju Mycobacterium, do których należą również prątki będące czynnikiem etiologicznym m.in. gruźlicy.

Istota wynalazku 2.
Nowy szczep bakterii Bacillus pumilus AF-11 oraz sposób wyselekcjonowania tego szczepu, a także wykazanie, iż szczep ten wytwarza substancje antybiotyczne o charakterze lizozymu, działającego przeciw bakteriom z rodzaju Mycobacterium.

Istota wynalazku 3.
Kompleks TRIS-peptydowy otrzymany ze szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica do zastosowania w leczeniu nowotworu szyjki macicy ludzkiej.

Korzyści z zastosowania wynalazku

W badaniach ujawnionych w opisach patentowych wynalazków, udowodniono, że obydwa gatunki bakterii - Raoultella ornithinolytica oraz Bacillus pumilus, wytwarzają metabolity o aktywności przeciwprątkowej na prątki gruźlicy Mycobacterium tuberculosis.

Z kolei kompleks TRIS- peptydowy z udziałem szczepu bakterii Raoultella ornithinolytica, wykazuje działanie przeciwnowotworowe w stosunku do komórek linii HeLa powodującego raka szyjki macicy ludzkiej, nie wykazując jednocześnie działania cytoksycznego w stosunku do ludzkich komórek prawidłowych. Takie właściwości, predysponują ten związek do zastosowania jako lek antynowotworowy o określonym spektrum działania.

Zastosowanie w medycynie nowych szczepów bakterii wyizolowanych z jelita dżdżownicy Dendrobaena veneta, przyczyni się do powstania skutecznych leków w leczeniu takich chorób jak gruźlica czy choroby nowotworowe, a zatem korzyści są nie do ocenienia.

Potencjał komercjalizacyjny

Wprowadzenie na rynek nowych leków czy szczepionki wymaga dalszych badań nad rozdziałem i charakterystyką metabolitów wytwarzanych przez obydwa gatunki bakterii - Raoultella ornithinolytica oraz Bacillus pumilus, a także dokładne przetestowanie związków w kierunku ich cytotoksyczności.

Tym celu nasz zespół badawczy podejmuje współpracę z instytutami badawczym spoza naszego uniwersytetu zajmującymi się badaniami nad prątkiem gruźlicy, a także zamierza stworzyć wspólne przedsięwzięcie z partnerem biznesowym z dziedziny farmacji.