Przybliżmy historię Powislańskiej Szkoły Wyższej i jej strategię rozwoju.

Reklama

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku. Minione lata to niewątpliwie czas sukcesów, osiągnieć ale i ciężkiej, wymagającej poświęceń pracy. Pielęgnujemy wartości akademickie, ale także kształcimy studentów którzy są otwarci na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Powiślańska Szkoła Wyższa od ponad 23 lat z powodzeniem kształci studentów na kierunkach społeczno-ekonomicznych i medycznych oraz prowadzi studia podyplomowe. Obecnie Uczelnia posiada cztery lokalizacje – Kwidzyn, Gdańsk, Toruń i Kościerzyna kształcąc studentów na kierunkach o profilu praktycznym w międzynarodowym, różnorodnym środowisku.

Program Double Diploma - co to takiego?

Reklama

Program Double Diploma umożliwia uzyskanie dyplomu ukończenia studiów w ramach jednego kierunku równolegle w dwóch uczelniach. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Warunkiem uzyskania podwójnego dyplomu jest zaliczenie wymaganych przedmiotów w instytucji macierzystej i partnerskiej oraz przygotowanie jednej pracy licencjackiej, bronionej w obu uczelniach. Program Double Diploma gwarantuje zdobycie nowych umiejętności w środowisku międzynarodowym i umożliwia podwyższenie konkurencyjności na rynku pracy. Ponadto zapewnia rozwój współpracy kulturalnej, promocję mobilności studentów oraz wymianę idei i doświadczeń zawodowych.

Nowym kierunkiem rozwoju, bo realizowanym od roku akademickiego 2022/2023 jest program English Division – studia w języku angielskim na kierunku Nursing oraz Economics. To bardzo ważny krok w stronę międzynarodowego rozwoju naszej Uczelni. Studia w naszej Uczelni podejmują i już podjęli studenci z praktycznie całego świata, wliczając w to kraje naprawdę bardzo odległe od Polski, jak Zimbabwe, Kenia, Filipiny, Indie, ale także Ameryka Łacińska. Jest to nasza ogromna duma, a zarazem wyzwanie – fakt, że do Polski, do Powiślańskiej Szkoły Wyższej przybywają zagraniczni studenci kształcić się u naszych Wykładowców – to jest ogromy sukces!

Jak kształtuje się synergia nauki i biznesu oraz nauki i samorządu?

Fot. materiały prasowe

Powiślańska Szkoła Wyższa to uczelnia kształcąca na wielu kierunkach o profilu PRAKTYCZNYM. Praktyczność oznacza współpracę z otoczeniem zewnętrznym Uczelni, gdyż wyłącznie w oparciu o wiedzę i doświadczenia praktyków studenci rzeczywiście mają szanse nauczyć się wiedzy, która będzie im potrzebna na rynku pracy, ale także wyszkolić umiejętności praktyczne, niezbędne np. dla zawodów medycznych już od pierwszego dnia pracy. Obecnie do grona instytucji współpracujących zaliczyć możemy ponad 300 instytucji krajowych oraz ponad 170 instytucji zagranicznych. Szczycimy się tymi partnerstwami, gdyż to właśnie one czynią z naszej Uczelni jedną z najbardziej umiędzynarodowionych Uczelni w Polsce!

Studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej to studia realizowane, w oparciu o najwyższe standardy jakości kształcenia, poparte akredytacjami krajowymi, w tym ministerialnymi, ale także akredytacjami i rekomendacjami uznanych instytucji akredytacyjnych oraz światowej sławy Uniwersytetów, będących partnerami Uczelni. Na wszystkich prowadzonych kierunkach dokładamy starań na najwyższym poziomie, aby STUDENT otrzymał nie tylko wykształcenie, ale także dzięki szeroko prowadzonych projektach europejskich, uzyskał wiele korzyści dodatkowych, takich jak certyfikowane szkolenia, wsparcie finansowe w postaci płatnych praktyk, czy stypendiów motywacyjnych. Od wielu, wielu lat bardzo ważnym aspektem i kierunkiem rozwoju Uczelni jest wdrażanie innowacyjnych metod kształcenia, dzięki którym nasi ABSOLWENCI legitymują się, bardzo często, unikatową na skalę kraju i Europy, wiedzą i umiejętnościami. Drugą, równie efektywną formą kształcenia praktycznego jest project-based learning (nauczanie poprzez projekt). Taka metodyka kształcenia pozwala na efektywną naukę, naukę nakierowaną na wszechstronny rozwój studenta – jego wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności!

Reklama

W momencie zakładania Uczelni powiedzieliśmy sobie jasno – nie chcemy, aby nasi absolwenci byli osobami bezrobotnymi. I ten cel konsekwentnie realizujemy. Nasze programy nauczania są tak skonstruowane, aby każdy student z powodzeniem znalazł zatrudnienie po ukończeniu studiów – czy to w Polsce czy na świecie. Nigdy nie dopuścimy do trgo aby student, jak powszechnie na uczelniach, był tylko numerem w indeksie.

Ważną rolą nowoczesnej i innowacyjnej uczelni są badania naukowe. Jak kształtuje się aktywność PSW w tym zakresie?

Dla rozwoju kadry i badań naukowych powołany został w Uczelni Instytut Naukowo-Rozwojowy, który organizuje, wspiera oraz nadzoruje proces uzyskiwania tytułów naukowych kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej Uczelni. Misją Instytutu jest wspomaganie w kształceniu własnej kadry naukowo-badawczej, poprzez uzyskiwanie przez dydaktyków tytułów doktora, doktora habilitowanego i profesora. Instytut wykorzystując ogromny potencjał naukowy i doświadczenie zawodowe nauczycieli akademickich ma za zadanie podejmować projekty badawczo-rozwojowe, których skutki oraz efekty będą korzystnie i efektywnie oddziaływać na otoczenie społeczno-gospodarcze. Instytut pełni także rolę ekspercko-doradczą dla podmiotów zewnętrznych zainteresowanych otrzymaniem profesjonalnej pomocy merytorycznej i opiniodawczej w zakresie napotkanych problemów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, czy instytucji oraz budzących wątpliwości zagadnień z zakresu ekonomii oraz ochrony zdrowia. Instytut zajmuje się także uzyskiwaniem akredytacji międzynarodowych dla prowadzonych kierunków studiów. Za pomocą organizowania konferencji naukowych, współudziału w obradach studenckich kół naukowych oraz poprzez działalność publikacyjną Instytut promuje wiedzę na najwyższym poziomie, umożliwiając wykładowcom, studentom oraz naszym sympatykom pozyskiwanie wciąż rozwijającej się wiedzy w zakresie ekonomii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, psychologii, kryminalistyki, kosmetologii, dietetyki i innych związanych z prowadzonymi kierunkami studiów.

https://psw.kwidzyn.edu.pl/

Dziękuję za rozmowę

Martyna Muszczak

Fot. materiały prasowe