Źródło nieznane
Reklama

Jakie jest przesłanie książki „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzolda” wydanej z okazji 30. urodzin NFOŚiGW?

Założeniem tego wydawnictwa oraz towarzyszącej mu maskotki (drzewka o imieniu Enfoś) jest promowanie ekologicznych postaw. Chcemy zwrócić uwagę dzieci i ich rodziców na problemy otaczającego nas środowiska. Od najmłodszych lat warto uczyć, jak w codziennym życiu dbać o przyrodę. Przecież wystarczą tak proste działania, jak oszczędzanie prądu i wody, segregacja śmieci czy ograniczanie użycia plastiku.

Z wykorzystaniem książki i maskotki wiąże się organizowany przez NFOŚiGW konkurs. Na czym polega?

Opiekunowie przedszkolaków i nauczyciele uczniów z klas I-III po rejestracji na stronie www.nfosigw.gov.pl/enfos (tam dostępny jest regulamin konkursu) otrzymają książkę i maskotkę, by z ich pomocą przeprowadzić eko zajęcia. Przykładowo może to być spacer po parku z Enfosiem i zbieranie śmieci lub plakat z wizerunkiem Enfosia informujący o eko zachowaniach. Do wygrania są pakiety edukacyjne o tematyce ekologicznej. Pilotaż obejmuje obszar aglomeracji warszawskiej.

To niejedyny jubileuszowy konkurs NFOŚiGW.


Ogłosiliśmy także konkurs dla dziennikarzy na publikacje związane z działalnością Funduszu. Laureatów poznamy podczas tegorocznych Targów POL-ECO SYSTEM, które odbędą się na początku października w Poznaniu. Ponadto w czasie tego branżowego spotkania zaplanowaliśmy seminaria i panele eksperckie, na których podsumujemy dorobek 30-lecia i przedstawimy perspektywy rozwoju naszej instytucji. Zwieńczeniem obchodów będzie gala pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Już teraz pokuśmy się o krótkie podsumowanie trzech dekad funkcjonowania NFOŚiGW.


Narodowy Fundusz od 30 lat finansuje największe, strategiczne i innowacyjne przedsięwzięcia proekologiczne w Polsce. To pierwsza i jedyna tego rodzaju instytucja publiczna na świecie, która pełni ważną rolę w realizacji polityki ekologicznej państwa. NFOŚiGW jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do którego należy także 16 funduszy wojewódzkich oraz Bank Ochrony Środowiska. Dotychczas na poprawę stanu środowiska w Polsce przeznaczyliśmy łącznie 96 mld zł, a wartość wspartych inwestycji to 237 mld zł. Podpisaliśmy już 32 tys. umów o dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych, przede wszystkim z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

O jakich konkretnych korzyściach mówimy?

To na przykład realne wsparcie budowy lub modernizacji 1,6 tys. oczyszczalni ścieków oraz 83 tys. km kanalizacji, budowy siedmiu spalarni o wydajności 1,1 mln ton/rok i zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi (w tym recyklingowi) o 6,8 mln ton/rok. To także pieniądze zainwestowane w projekty związane z ochroną powietrza, co przełożyło się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zwiększenie efektywności energetycznej. Emisja SO2 spadła o 802 tys. ton/rok, pyłów o 260 tys. ton/rok, a CO2 o 15 mln ton/rok. Oszczędność energii to 3,4 TWh/rok. Dzięki wsparciu Funduszu termomodernizacji poddano 4,2 tys. budynków użyteczności publicznej. W działaniach NFOŚiGW istotna jest również edukacja ekologiczna. Wsparliśmy ponad 3,5 tys. przedsięwzięć edukacyjnych w całej Polsce. Prowadzona w roku jubileuszu akcja – obejmująca książkę, maskotkę Enfoś i konkurs dla dzieci – to dodatkowa forma oddziaływania edukacyjnego.Partner

Źródło nieznane