Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże to jeden z największych tego typu projektów edukacyjnych realizowanych w Polsce. Blisko 300 studentów z 23 uczelni technicznych spotyka się w zakładach Grupy Górażdże i jej partnerów biznesowych, by poznawać tajniki powstawania materiałów budowlanych. - Nareszcie miałem okazję zobaczyć na własne oczy te wszystkie procesy produkcji, które do tej pory widziałem tylko na schematach w książkach lub na filmikach w internecie - opowiada Michał Krok, student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. - Nasze uczelnie naprawdę dobrze przygotowują nas do wykonywania zawodu pod względem teoretycznym. Niestety rzadko, jako studenci, mamy okazję wykorzystać naszą wiedzę w praktyce - dodaje.

A Uniwersytet Betonu dostarcza wielu okazji do wykorzystania swojej wiedzy. Jedną z nich jest konkurs zespołowy na opracowanie własnej receptury betonu. - Dla większości ludzi beton to szary proszek, a my produkujemy 300 rodzajów betonu i kilka rodzajów cementu, i ciągle szukamy nowych rozwiązań - mówi Andrzej Balcerek, prezes zarządu spółki Górażdże Cement. Przykładem takich innowacyjnych rozwiązań są ostatnie receptury opracowane w Grupie Górażdże - beton samopoziomujący się czy cement, który oczyszcza powietrze. - Dzięki temu, że dokładnie poznaliśmy i mogliśmy zobaczyć cały proces technologiczny, wiemy, że dziś granice tego, co można zrobić z betonu i z betonem wyznacza już tylko nasza wyobraźnia i wiedza, a ta ostatnia dzięki UBGG jest coraz większa. Im lepiej poznajemy beton, tym bardziej on nas ciekawi i fascynuje - podkreśla Izabela Wiatr, studentka Politechniki Świętokrzyskiej.

Zajęcia Uniwersytetu Betonu organizują specjaliści z Centrum Technologicznego Betotech - zakładu laboratoryjno-rozwojowego należącego do Grupy Górażdże. - Pracują tam naukowcy z tytułami doktorów, profesorów, którzy wzbogacają katalog naszych produktów oraz na co dzień wspierają naszych klientów. Doradzają, pomagają w sytuacjach kryzysowych na budowach, mają ogromną wiedzę i doświadczenie. To dzięki nim Uniwersytet Betonu ma tak wysoki poziom merytoryczny - wyjaśnia Andrzej Balcerek.

- Wiedza zdobyta podczas spotkań UBGG tworzy silną bazę do dalszych badań - potwierdza Ariel Jabłoński, student Politechniki Gdańskiej. - Zdecydowałem, o czym będzie moja praca magisterska właśnie dzięki tym spotkaniom. Chcę badać właściwości mieszanek betonowych i betonu stwardniałego lekkiego modyfikowanych dodatkami - mikrokrzemionką, metakaolinem, zeolitem, włóknami, popiołami lotnymi, mikrosferą i domieszkami chemicznymi. A wcześniej beton kojarzył mi się tylko ze skomplikowanymi wykresami i wzorami. - Ja wykorzystałam badania nad dodatkami do betonu przeprowadzone w ramach UBGG w swojej pracy inżynierskiej - już ją obroniłam na 5 - dodaje Ewa Klepacka, studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jak podkreśla, korzyści z uczestnictwa w tym projekcie jest jednak znacznie więcej. - Czym jest UBGG? Początkiem inspiracji na przyszłe życie zawodowe. Spotkania z ekspertami z dziedziny szeroko powiązanej z technologią betonu uświadomiły nam, jak ważnym i niedocenionym materiałem jest beton. Wystarczy wyobraźnia i zaangażowanie, aby odkryć drzemiący w nim potencjał. Każdy, kto miał okazję być na spotkaniach UBGG, zapamięta je na długo i na pewno zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują w przyszłości - dodaje.

Ostatnie spotkania w ramach drugiej edycji Uniwersytetu Betonu Grupy Górażdże odbędą się w dniach 7-8 maja w Opolu. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.ubgg.pl.