Tegoroczna zwycięska drużyna to Anna Bowżyk, Marcin Pogroszewski, Łukasz Lewandowski i Karol Chilimoniuk. Opiekunem naukowym grupy był dr Tymoteusz Doligalski z Zakładu Wartości Klienta SGH. Laureaci będą mieli możliwość zwiedzenia regionalnej siedziby firmy Google w Dublinie, a także otrzymają od firmy laptopy.

Wraz z zespołem z SGH w Top 15 Europy znalazły się kolejne trzy polskie zespoły. Wszystkie trzy były zespołami prowadzonymi przez dr Wojciecha Czarta z Wydziału Fizyki UAM. Zespoły składały się ze studentów Informatyki Stosowanej Wydziału Fizyki UAM oraz międzyuczelnianego kierunku Techniczne Zastosowania Internetu, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnikę Poznańską. W 2010 roku zespół znalazł się w światowej finałowej piętnastce (Final 15), a w 2009 roku w Europejskim Top 50.

>>> Więcej szczegółów o konkursie

Google Online Marketing Challenge jest corocznym konkursem z zakresu marketingu internetowego, polegającym na prowadzeniu kampanii promocyjnych z wykorzystaniem systemu reklamowego Google Adwords i formułowaniu zaleceń w zakresie strategii promocji. Uczestnicy, działający w maksymalnie sześcioosobowych zespołach, współpracują z wybraną przez siebie firmą, dla której przeprowadzają kampanię promocyjną o budżecie 200 USD.

Oprócz prowadzenia kampanii uczestnicy tworzą raporty zawierające analizę działań firmy i konkurencji, audyt użyteczności strony internetowej i zalecenie odnośnie do dalszych działań marketingowych. Na podstawie wyników kampanii zostają wybierani finaliści, a następnie - na bazie przedstawionych raportów ocenianych przez ekspertów akademickich z całego świata - wyłaniani są globalni i regionalni zwycięzcy. Warto podkreślić, że w tegorocznym konkursie wzięło udział prawie 15 tysięcy uczestników z 70 krajów, tworzących w sumie 3082 zespoły.

Zwycięski zespół współpracował z firmą Adrenalina Park, oferującą rozrywki z zakresu sportów ekstremalnych na Dolnym Śląsku. Celem prowadzonej kampanii było poinformowanie o ofercie parku potencjalnych klientów, skłonienie ich do odwiedzenia strony oraz rejestracji w celu uzyskania kuponu zniżkowego. W założeniach przyjęto, że najważniejszym wyznacznikiem sukcesu jest wygenerowanie 30 rejestracji. Kampania promocyjna trwała trzy tygodnie. Komunikat reklamowy wyświetlony został 20 tysiącom osób, z czego co dziesiąta osoba przeszła na stronę firmy, a 160 osób zarejestrowało się, aby otrzymać kupon zniżkowy.

Jak podkreślają autorzy kampanii, oprócz samej optymalizacji w systemie AdWords (dobór słów kluczowych, targetowanie, teksty reklamowe i stawki za kliknięcie), ważne dla jej sukcesu były także takie elementy jak audyt strony internetowej, stworzenie wersji strony dostosowanej do telefonów komórkowych czy optymalizacja "chmurki" - niewielkiej sekcji strony pokazującej się ponad stałą częścią informacyjną i zawierającej informacje o kuponie zniżkowym. W czasie trzech tygodni trwania kampanii "chmurka" przeszła trzy gruntowne modyfikacje obejmujące zmiany zarówno treści, jak i warstwy prezentacyjnej w celu maksymalizacji jej skuteczności.

Z racji ograniczeń czasowych i geograficznych (jeden z członków zespołu przebywał w tym czasie na wymianie studenckiej za granicą) zespół komunikował się głównie zdalnie. Nie przeszkadzało to w prowadzeniu trwających godzinami burzliwych dyskusji kilka razy w tygodniu. Łącznie w ramach projektu zostało umieszczonych ponad 1000 postów na poświęconej temu liście dyskusyjnej.


Komentując osiągnięte wyniki Karol Chilimoniuk stwierdził, że nie spodziewał się, że przy niskim budżecie można osiągnąć wymierne cele marketingowe. Łukasz Lewandowski podkreśla, że dzięki konkursowi poznał dogłębniej system Google Adwords, co pozwoliło na osiągnięcie lepszych rezultatów. Marcin Pogroszewski akcentuje korzyści z wykorzystania bardziej zaawansowanych narzędzi dostępnych w Google Adwords takich jak dodanie do reklam danych teleadresowych wraz z mapą Google. Jak podkreśla dr Tymoteusz Doligalski, zespół od początku charakteryzował się dużą znajomością tematu i niezależnością działań.

Tegoroczny sukces studentów SGH jest kontynuacją dotychczasowych osiągnięć studentów uczelni w zakresie marketingu internetowego. W 2009 i 2010 roku zespoły studentów SGH kierowane przez Marcina Dudka zajęły w konkursie Google Online Marketing Challenge pierwsze miejsca w regionie Europa, Afryka i Bliski Wschód. W organizowanym w 2011 r. przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i SGH konkursie na najlepszą pracę magisterską z marketingu internetowego trzy prace złożone przez absolwentów uczelni zostały wyróżnione.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie umożliwia naukę e-marketingu w ramach zajęć prowadzonych na studiach licencjackich i magisterskich, a od 2006 roku także w ramach Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy (do tej pory 14 edycji i około 400 słuchaczy). Oficjalne informacje o zwycięzcach konkursu Google Online Marketing Challenge w 2011 r. można znaleźć tutaj >>>