Głównym celem Konsorcjantów jest promocja szkolnictwa wyższego na terenie województwa śląskiego. Adresatami działań są przede wszystkim studenci zagraniczni. Zdaniem uczelni wchodzących w skład Konsorcjum, studenci zagraniczni to naturalni ambasadorowie gospodarczy, naukowi i kulturalni województwa śląskiego. To bowiem właśnie na studiach zawiązują się przyjaźnie i znajomości zawodowe, które procentują przez całe życie.

Reklama

„Poprzez działania Konsorcjum chcemy promować Śląsk jako znakomite miejsce do studiowania przyszłościowych kierunków, a nasze województwo jako region, w którym można odnaleźć się nie tylko w bogatym życiu studenckim, ale także zawodowym, po studiach” – powiedział Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. Jerzy Rutkowski z Politechniki Śląskiej.

Celem Konsorcjum jest także silne powiązanie studentów z gospodarką województwa śląskiego m.in. poprzez praktyki zawodowe. Aby sprostać temu wyzwaniu, uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum dostrzegają konieczność prowadzenia studiów w języku angielskim.

„Jestem studentką ekonomii i zdecydowałam się na studia w Katowicach, bo właśnie tu znalazłam to, co interesuje mnie w ekonomii. Co więcej, nawet przedmioty nauczane na uczelni w Polsce i Bułgarii są takie same. Polska była krajem, który wybrałam bez namysłu jako pierwszy. Mogąc wybrać dowolne miejsce studiów, wybrałam Katowice. Dlaczego? Nigdy wcześniej tu nie byłam, ale dziś myślę, że to doskonałe miejsce do nauki” – powiedziała Katirina Petkowa, studentka z Bułgarii.Uczelnie wchodzące w skład Konsorcjum, oddalone od siebie w odległości maksymalnie 80 km, oferują studia na dowolnym kierunku, którego ukończenie gwarantuje uzyskanie dobrej pracy lub będzie podstawą do realizacji celów naukowych. W ten sposób Konsorcjanci pragną powiększyć potencjał ekonomiczny i kulturowy województwa śląskiego poprzez jego umiędzynarodowienie.

Konsorcjum powstało 4 maja 2010 r. Obecnie w jego skład wchodzi 9 uczelni:

  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach,
  • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
  • Politechnika Częstochowska,
  • Politechnika Śląska,
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Konferencję 9 września w Rondzie Sztuki w Katowicach poprowadzi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, a w spotkaniu tym uczestniczyć będą władze wszystkich zaangażowanych w Konsorcjum uczelni.