Rządowy dokument określa, jak mają być konstruowane wydatki budżetu w ciągu najbliższych trzech lat. Jest mowa o wysokości deficytu budżetowego, wielkości wpływów, zmieniających się stawkach VAT...

Reklama

I w tym właśnie gąszczu zapisów znajduje się notka o wprowadzeniu od nowego roku kalendarzowego obiecanej w czasie kampanii wyborczej przez Bronisława Komorowskiego studenckiej ulgi na bilety.

Plan przewiduje także, że od stycznia 2011 r. wprowadzona zostanie 50-procentowa ulga przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, dla studentów.