Prawo to odpowiedzialność za życie – nasze i innych. Sami wybieramy własną drogę i bierzemy odpowiedzialność za nasze postępowanie. Ale odpowiadamy również za tych, którzy wybrali zły kierunek i potrzebują pomocy. Prawo to także umiejętność stosowania tego, co słuszne i dobre – wyznacza zasady, którymi powinniśmy się kierować. Uczy moralności, ale także wrażliwości na krzywdę innych. Pielęgnuje zdolność do odrzucania tego, co złe, a wybierania tego, co dobre. Prawo wyznacza porządek i hierarchię wartości w życiu i społeczeństwie. Reguluje zasady moralne oraz uczy skłonności do życia według przyjętych i powszechnie akceptowanych norm.

Prawnik to osoba, która służy sprawiedliwości, a przede wszystkim sprzyja ludziom. To obrońca słusznych interesów.

Bierze on odpowiedzialność za innych, ale również za prawo, które sam tworzy i stosuje. Prawnik to doskonały negocjator, którego najważniejszą bronią są argumenty, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz staranność o to, by zawsze dążyć do wiedzy.

Studia prawnicze są jedyną drogą wiodącą do kariery w organach Wymiaru Sprawiedliwości; etapem niezbędnym ubiegania się o wszystkie aplikacje: adwokacką, dyplomatyczno-konsularną, komorniczą, legislacyjną, notarialną, radcowską, rzecznikowską oraz sądowo-prokuratorską. Zarówno studia prawnicze, jak i administracyjne prowadzą do biur i administracji przedsiębiorstw, urzędów, administracji państwowej oraz do pracy w organach samorządowych.

Absolwentów prawa i administracji poszukują do pracy m.in: policja, kancelarie prawne, służba celna, organizacje pozarządowe, banki, agencje ubezpieczeniowe i wielu innych pracodawców.

Prawo to umiejętność znajdowania wyjścia w sytuacjach bez wyjścia. Z tą umiejętnością można pracować w wielu zawodach, wszędzie tam, gdzie jest potrzebny ktoś znający prawo.

Decyzja o podjęciu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, to otwarcie się na co najmniej pięcioletnią przygodę z jednym z najstarszych, najlepszych i największych wydziałów prawa i administracji w Polsce. Wydział szczyci się ponad 200-letnią tradycją nauczania prawa i administracji. Kadrę profesorską tworzą najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin nauk prawnych. Wykładowcami WPIA UW są m.in.: Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego – prof. Marek Safjan, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – prof. Lech Gardocki, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – prof. Janusz Trzciński, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wielu innych specjalistów i praktyków. Dzięki temu studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną od najlepszych, ale przede wszystkim mają możliwość poznawać problemy prawne u samego źródła, od prawników wielkiego formatu, którzy mają kontakt z praktyką prawniczą na najwyższym szczeblu. Możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi specjalistami i praktykami daje naszym studentom szansę na wnikli­we analizowanie bieżącej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz precyzyjne przygotowanie się do zawodu wykonywanego w przyszłości.


Wydział Prawa i Administracji UW to nie tylko historia i tradycja, ale jednocześnie nowoczesny, zgodny z europejskimi standardami pro­gram studiów, bogata oferta dydaktyczna oraz możliwość samodziel­nego kształtowania swojego programu studiów i rozwijania zainteresowań w ramach licznych kół naukowych. Wydział sprawnie łączy dwustuletnią tradycję i wysoki poziom nauczania z nowoczesnością, którą zapewniają, m.in. kontakty z czołowymi uczelniami wszystkich krajów Unii i wieloma innymi zagranicznymi uniwersytetami ze wszystkich kontynentów, możliwość samodzielnego zarządzania studiami przez system infor­matyczny USOS, jak również bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne oraz jedna z najnowocześniejszych w Europie Biblioteka Wydziałowa. Gwarantujemy Wam dobre warunki studiowania i przyjazne środowisko.

Bogata oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku prawo oraz studia niestacjonarne dwustopniowe na kierunku administracja, a ponadto studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne). Na naszym Wydziale działa sześć szkół prawa obcego:

• Centrum Prawa Amerykańskiego • Centrum Prawa Angielskiego • Centrum Prawa Francuskiego • Centrum Prawa Hiszpańskiego • Centrum Prawa Niemieckiego • Centrum Prawa Włoskiego.

Wydział prowadzi też 25 studiów podyplomowych, które zapewniają bogatą i zróżnicowaną ofertę dydaktyczną dla absolwentów studiów wyższych, nie tylko prawniczych, czy administracyjnych.

Z badań przeprowadzonych wśród absolwentów wynika, że zdecydowana większość z nich potwierdza, iż ukończenie Wydziału i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego daje im najwyżej ceniony dyplom na rynku pracy, i że studia dobrze przygotowały ich do wykonywania zawodu prawnika i administratywisty.

Szczegóły oferty dydaktycznej znajdą Państwo stronie internetowej www.wpia.uw.edu.pl