Przedstawiając raport prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" Waldemar Siwiński zwrócił uwagę na ogólny spadek liczby studentów związany z niżem demograficznym. W roku akademickim liczba nowoprzyjętych na wszystkie studia na wszystkich uczelniach w kraju jest o 15 tys. osób niższa niż rok wcześniej.

Reklama

Porównując wyniki rekrutacji w państwowych wyższych szkołach zawodowych i uczelniach niepublicznych stwierdził, że spadek liczby studentów na uczelniach niepublicznych dotyczy głównie niepublicznych uczelni akademickich. W roku akademickim 2009/2010 niepubliczne uczelnie zawodowe przyjęły na studia 170 tys., czyli tylko o 2 tys. mniej niż rok wcześniej.

W Polsce istnieje 320 uczelni niepublicznych, w tym 305 to uczelnie zawodowe. Uczelnie niepubliczne stanowią 70 proc. wszystkich uczelni w Polsce; publicznych jest 135. Spośród uczelni niepublicznych 135 posiada uprawnienia magisterskie (wśród nich 120 to niepubliczne szkoły zawodowe; w ostatnim roku takie uprawnienia otrzymało sześć uczelni).

Obecnie w Polsce jest 15 niepublicznych uczelni akademickich, które mają prawo do nadawania stopnia doktora w 13 dyscyplinach. Cztery spośród nich maja prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

W uczelniach niepublicznych uczy się obecnie 612 tys. studentów, w tym w trybie stacjonarnym 93 tys., podczas gdy ogółem studentów w Polsce jest 1 mln 928 tys. Niepubliczne szkoły wyższe mają łącznie uprawnienia do kształcenia na 1272 kierunkach, na jedną uczelnię przypadają średnio cztery kierunki nauczania. Niepubliczne uczelnie akademickie kształcą w 140 kierunkach, na jedną uczelnię przypada średnio dziewięć kierunków.

czytaj dalej >>>Polskie uczelnie niepubliczne wykształciły od 1991 r. 1 mln 400 tys. absolwentów, w tym 350 tys. ukończyło studia magisterskie. Na studiach podyplomowych w uczelniach niepublicznych studiuje obecnie 62 tys. osób.

Jak zauważył Siwiński, uczelnie niepubliczne są coraz lepiej wyposażone. Ich biblioteki zgromadziły 5 mln 605 tys. woluminów, dysponują 29 tys. stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, w akademiach tych uczelni jest około 8 tys. miejsc, a w czytelniach - 15 tys. Uczelnie niepubliczne mają łącznie ponad 2 mln metrów kwadratowych powierzchni dydaktycznej, z czego 1,5 mln mkw. to powierzchnia stanowiąca własność uczelni.

W roku akademickim 2008/2009 z uczelni niepublicznych wyjechało w ramach wymiany na studia i praktyki zagraniczne (na okres co najmniej jednego semestru) 3 tys. studentów. W tym samym czasie na studia do polskich uczelni niepublicznych przyjechało 1,5 tys. studentów z zagranicy. W roku akademickim 2009/2010 na uczelniach niepublicznych studiowało 4087 studentów obcokrajowców, czyli 24 proc. wszystkich cudzoziemców na polskich uczelniach.

Jak mówił po przedstawieniu raportu prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), rektor Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku, w związku wchodzącym do uczelni niżem demograficznym uczelnie muszą coraz bardziej zabiegać o studentów, robią to już uczelnie publiczne, a niepubliczne powinny tym bardziej.

"Oczekiwania studentów zmieniają się, są coraz wyższe. Studenci wymagają od uczelni dużo więcej niż 20 lat temu, gdy powstawały pierwsze uczelnie niepubliczne. Studenci chcą mieć bardzo dobre warunki nauki, ciekawych wykładowców i wartościowe dyplomy" - podkreślił Tłokiński.

O tym, że uczelnie niepubliczne zmieniają się, mówił także prof. Jerzy Malec, honorowy przewodniczący KRZaSP, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zauważył, że coraz więcej z nich prowadzi badania własne, często sięgając po środki unijne na ich realizację.