Świadectwo dojrzałości uzyskało 81 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym w liceach ogólnokształcących 91 proc., w technikach - 70 proc. - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna we wtorek na swoich stronie internetowej.

Reklama

Z wstępnych danych CKE wynika, że - podobnie jak w latach ubiegłych - gorzej matura wypadła w pozostałych typach szkół. W liceach profilowanych zdało ją 64 proc. maturzystów, w liceach uzupełniających - 37 proc., a w technikach uzupełniających - 43 proc.

Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło ponad 366 tys. zdających, w tym 351 tys. stanowili tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, pozostałe osoby to absolwenci z lat ubiegłych, którzy albo wcześniej nie zdali matury, albo chcieli poprawić uzyskane wyniki. Wśród absolwentów z lat ubiegłych maturę zdało 99 proc.

Każdy maturzysta przystępuje obowiązkowo do egzaminu z języka polskiego - ustnego i pisemnego, wybranego języka obcego nowożytnego - ustnego i pisemnego oraz pisemnych egzaminów z matematyki i z jednego przedmiotu do wyboru. Egzaminy pisemne z polskiego, matematyki i języka obcego są obowiązkowe na poziomie podstawowym, chętni mogą zdawać je także na rozszerzonym. Egzamin z przedmiotu do wyboru zdaje się tylko na jednym poziomie do wyboru: podstawowym lub rozszerzonym.

Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów mogą przystąpić do poprawki w sierpniu.

Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów. Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.

Egzamin z polskiego na poziomie podstawowym zdało 95 proc. maturzystów, matematykę - 87 proc., język angielski - 86 proc., niemiecki - 94 proc., francuski - 94 proc., rosyjski - 95 proc., hiszpański - 97 proc., włoski - 99 proc.

Średni wynik uzyskany na egzaminie z polskiego na poziomie podstawowym to 57,24 punkty na 100 możliwych, z matematyki 58,51, a z angielskiego (najczęściej wybieranego języka) - 62,35.

czytaj dalej >>>Średni wynik egzaminu z geografii na poziomie podstawowym (najczęściej wybieranego przedmiotu do grupy do wyboru) to 45,77 punktów na 100, na poziomie rozszerzonym 49,11; z biologii: na poziomie podstawowym - 45,52 na 100, na rozszerzonym - 54,64; z wiedzy o społeczeństwie: na podstawowym - 54,16 na 100, na rozszerzonym - 50,76.

Średnie wyniki z chemii to: poziom podstawowy 48,27 na 100, poziom rozszerzony - 61,52 na 100; z historii: poziom podstawowy - 54,20 na 100, poziom rozszerzony - 51,33 na 100; z fizyki i astronomii: poziom podstawowy - 43,39 na 100, poziom rozszerzony - 58,79 na 100; z informatyki: poziom podstawowy - 38,49 na 100, poziom rozszerzony - 47,22 na 100.

Średnie wynik z historii muzyki to: poziom podstawowy - 52,51 na 100, poziom rozszerzony - 66,86 na 100; z historii sztuki: poziom podstawowy - 43,10 na 100, poziom rozszerzony - 54,54 na 100; z filozofii: poziom podstawowy - 56,31 na 100, poziom rozszerzony - 67,23 na 100; z wiedzy o tańcu: poziom podstawowy - 40,43 na 100, poziom rozszerzony - 48,18; z języka łacińskiego i kultury antycznej: poziom podstawowy - 72,25 na 100, poziom rozszerzony 66,47; z języka kaszubskiego: poziom podstawowy - 62,60 na 100, poziom rozszerzony - 78,00 na 100.

Absolwenci szkół i klas dla mniejszości narodowych musieli obowiązkowo dodatkowo zdawać także egzaminy pisemne i ustne z języków narodowych. Jak podała CKE, egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego zdało 100 proc. maturzystów. Uzyskane przez nich średnie wyniki to odpowiednio: 60,57 na 100 punktów, 67,47 na 100 i 76,99 na 100.

Pełne opracowanie i szczegółowe informacje dotyczące wyników matury wraz z opracowaniami dotyczącymi sprawdzianu dla szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego CKE ma przedstawić pod koniec sierpnia.

Reklama

W ubiegłym roku świadectwo dojrzałości uzyskało 78 proc. przystępujących do matury, w tym w liceach ogólnokształcących 89 proc., w liceach profilowanych - 61 proc., w technikach - 67 proc., w liceach uzupełniających - 40 proc., w technikach uzupełniających - 31 proc.