Krystyna Chojnicka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Reklama

Gratuluję zwycięstwa konkurentom. Sądzę, że wydziały prawa mają te same cele do zrealizowania: rozwój szkół praw obcych i poradni prawnych, wymiany międzynarodowej, zwiększenie oferty zajęć w językach obcych, zainteresowanie zdolnych studentów pracą naukową oraz rozbudowę studiów doktoranckich i podyplomowych. Tymczasem jednak uniwersytety nadal nie decydują o programach nauczania, wszystkie - niezależnie od posiadanej kadry - mają realizować standardy ministerialne, a nie tworzyć indywidualne programy nauczania. Ministerstwo Nauki oszczędza na finansowaniu studiów prawniczych, a Ministerstwo Sprawiedliwości zaskakuje nas terminem i poziomem egzaminów na aplikację.

Prof. Włodzimierz Gromski, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wysoka pozycja w rankingu nie zwalnia nas z myślenia o przyszłości. Żeby jej sprostać, podejmujemy różne działania. Musimy zapewnić stały rozwój kadry wydziału. Nie chodzi wyłącznie o zdobywanie stopni i tytułów naukowych czy grantów na badania. To robimy od dawna. Dzisiaj równie ważny staje się rozwój kadry pod względem dydaktycznym. Bardzo przydatne są umiejętności i doświadczenie zdobyte dzięki prowadzeniu zajęć na uczelniach zagranicznych. Dlatego popieramy takie wyjazdy np. w ramach Teaching Staff Mobility (program Erasmus). Stale też dążymy do uzupełniania tradycyjnych metod nauczania (np. wykład) przez metody bardziej efektywne i zarazem atrakcyjne dla studentów (np. kliniki prawa). Błędem byłoby jednak przerzucenie całego ciężaru praktycznego nauczania zawodu na uczelnie.

Prof. Leonard Etel, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, IV miejsce w rankingu "DGP"

Nasze miejsce w rankingu uczelni wskazuje, że mniejsze ośrodki akademickie mogą konkurować z największymi szkołami w kraju. Nie mamy szans na przyciągnięcie sław naukowych, ale potrafimy stworzyć doskonałe warunki do nauki. Zdobywamy granty na badania i organizujemy najwięcej konferencji naukowych. Oferujemy np. stypendia habilitacyjne czy urlopy naukowe. Ale dbamy też o dobrą atmosferę na studiach, co może potwierdzić, że na naszym wydziale funkcjonują 22 stowarzyszenia skupiające studentów. W rankingu przed nami już tylko Wrocław, Kraków i Warszawa. Ich prześcignięcie to zadanie niezwykle trudne, ale nie ma rzeczy niemożliwych.