W sobotę w budynku rektoratu UŚ odbyło się jubileuszowe spotkanie, w którym wzięli udział zarówno wykładowcy, jak i absolwenci Szkoły. Spotkanie było okazją do wspomnień i rozmowy z ludźmi nauki, kultury i polityki, którzy przez lata uświetniali swoimi wykładami kursy dla słuchaczy.

W opinii dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ prof. Jolanty Tambor, w ostatnich latach można rzeczywiście mówić o prawdziwej modzie, wręcz boomie na język polski wśród cudzoziemców. Chcą się oni uczyć polskiego zarówno w czasie roku szkolnego, jak i w wakacje.

"Od 32 uczestników 20 lat temu doszliśmy do prawie 10 tys. słuchaczy w ciągu tych wszystkich lat. Otwieramy kolejne studia podyplomowe nauczania języka polskiego za granicą. Np. na Ukrainie zapisało się na takie studia 100 osób" - powiedziała.

Prof. Tambor nie potwierdza opinii, że język polski należy do szczególnie trudnych, o czym najlepiej świadczą osiągnięcia studentów. "To chyba nasz, polski autostereotyp. Ci, którzy do nas przyjeżdżają, uczą się języka polskiego bardzo szybko. Kiedy porównujemy go z językami naszych studentów - chińskim, arabskim, japońskim, kazachskim itd. - to naprawdę język polski nie jest taki trudny" - oceniła.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ zajmuje się nauczaniem języka polskiego oraz promowaniem kultury polskiej, Polski i Śląska wśród cudzoziemców i Polonii. W latach 1991-2010 wykształciła tysiące studentów z całego świata oraz nauczycieli języka polskiego jako języka obcego.

Zaznajamianie cudzoziemców z językiem i kulturą polską odbywa się w Katowicach (na regularnych kursach języka polskiego oraz wykładach z wiedzy o Polsce), w Cieszynie, gdzie organizowane są letnie szkoły języka, literatury i kultury polskiej, a także w placówkach zagranicznych. Szkoła gościła z wykładami m.in. na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Gruzji, Kazachstanie, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Chinach, Japonii i Kanadzie.

Szkoła była również inicjatorem kilku międzynarodowych konferencji dotyczących roli komputera w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz recepcji literatury polskiej poza granicami kraju. Prowadzi działalność badawczą i wydawniczą, a jej pracownicy są autorami podręczników oraz opracowań naukowych i dydaktycznych.