"Kompleks powstający na toruńskich Bielanach, składać się będzie docelowo z pięciu przenikających się gmachów w kształcie gigantycznego grzebienia. Pierwsze budynki to ogromny zespół dydaktyczno-administracyjny służący wszystkim kierunkom humanistycznym na uczelni, a drugi to nowa siedziba wydziału nauk historycznych, który musiał niedawno opuścić swą dotychczasową siedzibę w centrum miasta" - poinformował dr Marcin Czyżniewski, rzecznik UMK.

Reklama

Trwająca już od kilku miesięcy budowa obiektu współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwsze dwa obiekty kosztować będą około 70 mln zł, z tego w ramach RPO uczelnia otrzyma prawie 42 mln zł.

Inwestycja jest pierwszym etapem realizacji koncepcji stworzenia nowego kampusu, w którym znajdą się pomieszczenia dydaktyczne i badawcze wszystkich uniwersyteckich kierunków humanistycznych. Dwa pierwsze obiekty będą miały łączną powierzchnię ponad 14 tys. m kw., a całe Collegium w przyszłości ma liczyć prawie 100 tys. m. kw.

W pierwszym budynku, o powierzchni całkowitej ok. 9,6 tys. m. kw., na trzech kondygnacjach zlokalizowane będą pomieszczenia dydaktyczno-wykładowe: 15 sal wykładowych, 12 sal ćwiczeniowych, 9 sal komputerowych oraz biblioteka, szatnie, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Drugi obiekt to moduł naukowo-badawczy o powierzchni całkowitej ok. 5 tys. m. kw., w którym zlokalizowane zostaną: dziekanat, sala Rady Wydziału Nauk Historycznych, dyrekcje instytutów, pokoje pracowników naukowych oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Zakończenie budowy przewidziano na koniec czerwca 2011 roku. Na liście projektów kluczowych RPO w regionie kujawsko-pomorskim na lata 2007-2013 znalazła się też budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

W jego nowoczesnych laboratoriach będzie można prowadzić na światowym poziomie badania w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Budowa pochłonie około 60 milionów złotych, z czego aż 50 proc. będzie sfinansowane w ramach RPO-WKP. Za tę kwotę na zapleczu Wydziału Chemii na Bielanach w Toruniu powstanie budynek o powierzchni 4 tys. m. kw. Zakończenie tej inwestycji zaplanowano na 2011 rok.