W piątek ZNP opublikowało "Opinię i rekomendacje ZNP ws. nowego roku szkolnego w czasie IV fali pandemii".

Reklama

Obowiązkowe szczepienia nauczycieli?

Jak zaznaczono w opinii, "Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim zaleca wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza tych, którzy mają bezpośredni kontakt z chorymi oraz dla nauczycieli".

"Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że nauczyciele masowo przystąpili do dobrowolnych szczepień uruchomionych dla tej grupy zawodowej w lutym br. w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Jak informował wówczas rząd, do 3 marca br. na szczepienie zarejestrowało się 590 tys. nauczycieli. Wówczas postulowaliśmy, aby do grupy priorytetowej szczepień zostali włączeni także pracownicy administracji i obsługi w szkołach, przedszkolach, poradniach i placówkach" – czytamy.

Reklama

W opinii wskazano, że to na rządzie spoczywa konstytucyjny obowiązek przeciwdziałania pandemii, jak również wprowadzenia rozwiązań zapewniających bezpieczny powrót do szkół i placówek oświatowych we wrześniu oraz zapewniających równy dostęp do edukacji dla wszystkich uczniów i uczennic w czasie przewidywanej IV fali epidemii.

"Dotychczas strona rządowa nie przedstawiła kompleksowego programu dotyczącego bezpiecznego funkcjonowania oświaty w nowym roku szkolnym. Czasu na przygotowanie takiego programu jest coraz mniej" – pisze ZNP.

Oczekiwania od rządu

Dlatego – jak czytamy w opinii – związek oczekuje od rządu: konkretnych rozwiązań dotyczących całej społeczności oświatowej, a nie tylko jednej grupy zawodowej, bo w szkole i przedszkolu codziennie spotykają się uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy, finansowego wsparcia samorządów w zapewnieniu bezpiecznej nauki i pracy w placówkach oświatowych w czasie IV fali pandemii, dostosowania podstawy programowej do rzeczywistych potrzeb i możliwości uczniów po roku zdalnej nauki, czyli odchudzenia podstawy programowej.

ZNP wskazuje też na konieczność poprawy dostępu uczniów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez m.in. obowiązek zatrudnienia psychologa i pedagoga w każdej szkole, wprowadzenia norm prawnych związanych z pracą zdalną nauczycieli, wyposażenia wszystkich placówek w szybki internet i sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia na odległość, przyjęcia rozwiązań prawnych umożliwiających dyrektorowi szkoły podjęcie decyzji o wprowadzeniu systemu edukacji zdalnej lub hybrydowej w zależności od sytuacji w placówce.

Związek rekomenduje też zapewnienie szkołom, przedszkolom i placówkom oświaty dostępu do sprawnie działającego systemu testów w przypadku pojawienia się ogniska koronawirusa w placówce oraz prowadzenie stałej i intensywnej kampanii edukacyjnej promującej korzyści wynikające z zaszczepienia się szczególnie w rejonach o niskim wskaźniku wyszczepialności mieszkańców, a także przeciwdziałania dezinformacji ze strony antyszczepionkowców.

"Konieczne jest pilne podjęcie kompleksowych działań, które zminimalizują ryzyko wprowadzenia w nowym roku szkolnym kolejnego tzw. lockdownu w oświacie oraz umożliwią szkołom i placówkom prowadzenie edukacji w trybie stacjonarnym w maksymalnie bezpiecznych warunkach" – podkreślono.

Wytyczne MEiN

W piątek wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek na konferencji prasowej poświęconej bezpiecznemu powrotowi uczniów do szkół poinformowała, że w poniedziałek do szkół dotrą przez System Informacji Oświatowej wytyczne przeciwepidemiczne przygotowane przez MEiN wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Machałek zapowiedziała też, szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej. W ostatnim tygodniu sierpnia – jak podała – odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami, spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online z udziałem przedstawicieli podmiotu leczniczego, adresowane do dyrektorów szkół na temat programu szczepień nastolatków.

Wiceminister poinformowała też, że po 20 sierpnia szkoły otrzymają pakiety edukacyjne. Będą to filmiki edukacyjne na temat szczepień i bezpieczeństwa w szkołach, dostosowane do wieku uczniów, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu, opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MZ i GIS, konsultowane z Radą Medyczną.

Podała też, że MEiN wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przekaże do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa w postaci stacji dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej. Do szkół trafią stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku. Ponadto wszystkie szkoły i przedszkola otrzymają środki ochrony osobistej. Trafi do nich łącznie 100 tys. termometrów. Wysłane zostaną także rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący. Dystrybucją materiałów zajmie się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.