W artykule "Szkolna rewolucja wytnie poradnie?" we wtorkowej "Gazecie Wyborczej" napisano, że celem "rewolucji, którą zapowiada PiS" są m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne i szkoły specjalne. Dziennik zastanawia się, czy obecnie działający system "przetrwa reformę".

Reklama

Informuję, że nie ma planów likwidowania szkół specjalnych. Nie ma również decyzji o likwidowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych - napisała odnosząc się do tekstu w "GW" rzecznik MEiN Anna Ostrowska.

Apel MEN

Zaapelowała, aby nie wprowadzać niepokoju wśród rodziców, uczniów i środowiska nauczycielskiego.

Oto fakty. Od 2017 r. ministerstwo edukacji pracuje z ekspertami i praktykami, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi w tym z Europejską Agencją ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej nad podniesieniem jakości edukacji wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami. Naszym celem jest też przygotowanie takich rozwiązań, dzięki którym każde dziecko i uczeń otrzymają kompleksową pomoc dostosowaną do ich potrzeb - podkreśliła rzecznik.

Dodała, że od lat 90. trwały prace w kierunku międzyresortowych rozwiązań, których celem jest zapewnienie wsparcia potrzebującym dzieciom, uczniom i rodzinom, np. ze względu na zdiagnozowaną niepełnosprawność.

I te cele chcemy zrealizować m.in. przez powołanie instytucji o charakterze międzyresortowym o roboczej nazwie Centrum Dziecka i Rodziny. Struktura organizacyjna tej instytucji jest obecnie na etapie prac projektowych - przekazała.

Rzecznik MEiN podkreśliła, że nie ma mowy o likwidowaniu szkół specjalnych. Pracujemy w tej chwili nad wykorzystaniem potencjału tych szkół, ich kadry czy specjalistycznego wyposażenia do wspierania szkół ogólnodostępnych w zakresie zróżnicowanych potrzeb uczniów - oznajmiła.

Reklama

Ostrowska poinformowała, że we wrześniu 2021 roku ruszy pilotaż Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej jako instytucji powstałych na bazie szkół i placówek specjalnych – bez ich likwidacji.

Obecnie kończymy prace nad projektami rozwiązań. Planujemy, że do wakacji będziemy gotowi do rozpoczęcia szerokich konsultacji w tym zakresie - zaznaczyła.