Oby resort zrealizował plan. Jeśli nie, mamy awaryjne rozwiązanie, bo czujemy się odpowiedzialni za uczniów – mówi dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek i dodaje, że niezależnie od scenariusza powrotów ósmoklasistów do stacjonarnej nauki, ona egzamin próbny w swojej szkole przeprowadzi. – Planujemy go na pierwsze dni lutego. W naszym przypadku sprawa jest ułatwiona, bo przystąpiłoby do niego tylko 30 uczniów.

Reklama
Choć powrót starszych uczniów do nauki stacjonarnej wciąż jest niewiadomą, w piątek rząd wydał zgodę na stacjonarną organizację próbnych egzaminów maturalnych oraz ósmoklasisty. W rozporządzeniu „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” do listy wyjątków, które nie pozwalają na gromadzenie się, dopisano właśnie próbne sprawdziany.