Dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia Jarosław Delewski w poniedziałek na konferencji prasowej przekazał szczegóły rekrutacji do szkół średnich.

Reklama

- Liczba wolnych miejsc przewyższa liczbę uczniów, którzy jeszcze nie zakwalifikowali się do szkoły średniej. W rekrutacji uczniowie wskazują szkoły pierwszego wyboru. Nigdy jednak nie było tak, bo na tym polega system szkolnictwa średniego, że każdy dostał się do wymarzonego liceum. O miejsca w tych najbardziej renomowanych szkołach uczniowie rywalizują m.in. wynikami z egzaminów gimnazjalnych czy ósmoklasisty. Dla każdego ucznia mamy natomiast miejsca w szkołach średnich, w tym w przeżywających renesans technikach, szkołach branżowych – mówił Delewski.

Jak wynika ze statystyk, liczba osób, które nie dostały się do szkoły pierwszego wyboru, nie jest większa od tej z lat poprzednich. Wynika to z faktu przygotowania ponad dwa razy większej liczby miejsc do nauki dla tzw. podwójnego rocznika.

Jak podano, wstępnie przygotowanych zostało 12684 miejsc, a chętnych na te miejsca było 13865 uczniów. Liczbę miejsc zwiększono do 14151 i zakwalifikowanych po wstępnej symulacji zostało 12247 uczniów. Nie zakwalifikowało się 1618 uczniów, ale dla tych uczniów dostępne są jeszcze 1904 miejsca w szkołach średnich we Wrocławiu.

Reklama

Największym zainteresowaniem cieszą się licea ogólnokształcące. Ze względu na zainteresowanie kandydatów zwiększono liczbę miejsc rekrutacyjnych zarówno w liceach ogólnokształcących – łącznie o 905 miejsc, czyli 27 oddziałów, jak i w technikach – o 555 miejsc, czyli 17 dodatkowych klas. Dodano także miejsca w jednej szkole branżowej. W sumie dodatkowo utworzonych zostało 47 oddziałów więcej niż w roku poprzednim. Koszt tej operacji to ok. 12 mln zł.

Największym zainteresowaniem z wrocławskich szkół cieszyło się LO nr VII, LO nr VIII i LO nr V.

Reklama

Delewski zwrócił także uwagę, że coraz więcej uczniów spoza Wrocławia podejmuje naukę we wrocławskich szkołach. - Zazwyczaj odnotowywaliśmy 25-30 procent takich młodych osób w rekrutacji, w tym roku to nawet 45 procent. Wrocław pełni zatem dużą rolę aglomeracyjną dla edukacji w naszym regionie – mówił Delewski.

W rekrutacji do wrocławskich szkół średnich uczeń mógł wybrać trzy placówki. Termin udostępnienia wyników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów opiera się na harmonogramie ustalonym przez dolnośląskiego kuratora oświaty. We wtorek 16 lipca ogłoszone zostaną wyniki szkół pierwszego wyboru. Do 24 lipca uczniowie powinni złożyć oryginały dokumentów do szkół, do których zostali zakwalifikowani. 25 lipca ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W tym samym dniu rozpocznie się nabór uzupełniający w szkołach dysponujących wolnymi miejscami.