Profesor Balcerowicz podkreślił, że obecne uwarunkowania prawne są szkodliwe dla całego systemu edukacji w Polsce, generują trudności w zwalnianiu słabych pracowników, wprowadzają niejasny i szkodliwy system awansu zawodowego, wysokie koszty pracy nauczyciela, a przede wszystkim utrzymują monopol, uzależnionych od lokalnych polityków szkół publicznych. – Można wprowadzić mechanizm rynkowy do oświaty! – przekonywał Leszek Balcerowicz. Podkreślał, że szkoły prywatne wciąż są traktowane nieufnie i działają jakby na marginesie systemu. A przecież w krajach, którym próbujemy dorównać, systemy oświaty są oparte na prywatnym szkolnictwie. Przywołał model szwedzki, który wyrósł z edukacji wyłącznie publicznej, a całkiem niedawno został z powodzeniem urynkowiony. Wystąpienie Leszka Balcerowicza wywołało gorącą dyskusję, choć nikt z zabierających głos nie sprzeciwił się sensowności koncepcji urynkowienia edukacji.

Reklama

Dwa dni – 27 i 28 września – trwało w Warszawie doroczne spotkanie teoretyków, praktyków i organizatorów edukacji oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem oświaty i poprawą efektywności systemu edukacji

Organizatorami imprezy byli Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopism „Dyrektor Szkoły” i „Przed Szkołą” oraz redNet Media. Patronem honorowym zostało Ministerstwo Edukacji Narodowej, a Partnerem technologicznym – Samsung.

Tegoroczne EDU Trendy odbyły się pod hasłem Innowacje i jakość w edukacji. Zostały podzielone na segmenty: Strefa Konferencji i Warsztatów – zintegrowany program, zbudowany na podstawie doświadczeń Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół oraz Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli i uwzględniający najnowsze trendy edukacyjne na świecie – oraz Strefa Targów, gdzie swój dorobek prezentowali wystawcy związani z edukacją.