Szkoła podstawowa

Reklama

Lektury dla klas IV-VI - nie mniej niż 4 pozycje książkowe w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości:

Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród;
Jan Brzechwa Akademia Pana Kleksa;
Carlo Collodi Pinokio;
Roald Dahl Charlie i fabryka czekolady;
Antonina Domańska Historia żółtej ciżemki;
Irena Jurgielewiczowa Ten obcy;
Stanisław Lem Bajki robotów;
Clive Staples Lewis Lew, Czarownica i stara szafa;
Astrid Lindgren Bracia Lwie Serce;
Kornel Makuszyński Szatan z siódmej klasy;
Aleksander Minkowski Dolina Światła;
Ferenc Molnár Chłopcy z Placu Broni;
Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza;
Edmund Niziurski – wybrana powieść (np. Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Sposób na Alcybiadesa);
Joanna Olech Dynastia Miziołków;
Joanna Onichimowska – wybrana powieść (np. Duch starej kamienicy, Daleki rejs);
René Goscinny, Jean-Jacques Sempé Mikołajek (wybór opowiadań z dowolnego tomu);
Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy;
Alfred Szklarski – wybrana powieść (np. Tomek w krainie kangurów);
Dorota Terakowska Władca Lewawu;
Mark Twain Przygody Tomka Sawyera;
John Ronald Reuel Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem;
Juliusz Verne W 80 dni dookoła świata;
Moony Witcher Dziewczynka z szóstego księżyca;
wybór mitów greckich, baśni i legend;
wybór kolęd;
wybór pieśni patriotycznych;
wybór poezji, w tym utwory dla dzieci i młodzieży;
film i widowisko teatralne z repertuaru dziecięcego;
wybrane programy telewizyjne.


Gimnazjum

Nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką:

*Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII);
William Szekspir Romeo i Julia;
Molier Świętoszek lub Skąpiec;
*Ignacy Krasicki – wybrane bajki;
Aleksander Fredro *Zemsta;
Adam Mickiewicz – wybrana ballada, *Dziady cz. II, Reduta Ordona;
Bolesław Prus lub Eliza Orzeszkowa – wybrana nowela;
*Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop);
wybrane wiersze następujących poetów XX w.: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyń ski, Julian
Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert;
Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec lub Arkady Fiedler Dywizjon 303;
utwór podejmujący problematykę Holokaustu, np. wybrane opo wiadanie Idy Fink;
Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane utwory;
Stanisław Lem – wybrane opowiadanie;
Sławomir Mrożek – wybrane opowiadanie;
Antonie de Saint Exupéry Mały Książę;
wybrana powieść przygodowa;
wybrana młodzieżowa powieść obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych autorów podejmujących problematykę dojrzewania);
wybrany utwór fan tasy (np. Ursuli Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego);
wybrany utwór detekty wistyczny (np. Arthura Conan Doyle’a lub Agaty Christie);
wybrane opowiadanie z literatury światowej XX w. (inne niż wskazane wyżej);
wybrana powieść współczesna z literatury polskiej i światowej (inna niż wskazana wyżej);
inne pozycje książkowe wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez
uczniów (przynajmniej jedna rocznie).


2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela):
Homer Iliada i Odyseja lub Jan Parandowski Przygody Odyseusza;
Pieśń o Rolandzie;
Juliusz Słowacki Balladyna;
Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego;
Ryszard Kapuściński – wybrany utwór.
Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św. Pawła o miłości);
wybrane mity greckie.


3. Wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu;
wybrany komiks;
wybrane programy telewizyjne.Reklama

Liceum i szkoły ponadgimnazjalne

Nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką:

Poziom podstawowy

Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny);
*Bogurodzica;
Lament świętokrzyski;
*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;
Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;
William Szekspir Makbet lub Hamlet;
Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;
Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;
Cyprian Norwid – wybrane wiersze;
Bolesław Prus *Lalka;
Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, Łagodna;
Joseph Conrad Jądro ciemności;
Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze;
Stanisław Wyspiański *Wesele;
Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień);
Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie);
Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;
Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;
*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;
Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;
Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane wiersze;
Miron Białoszewski – wybrane utwory;
wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza);
wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofi i Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga donikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych);
wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, George’a Orwella
Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży).
Poziom rozszerzony

Horacy – wybrane liryki;
Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki);
poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);
wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;
Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy;
Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia;
realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);
Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;
Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie;
Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;
wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofi i Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego);
wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery);
wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela), przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką:

Poziom podstawowy:

wybór mitów;
Dzieje Tristana i Izoldy;
Miguel Cervantes Don Kichote;
Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki;
Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia;
Adam Mickiewicz Dziady część IV;
Juliusz Słowacki Kordian;
Witold Gombrowicz *Ferdydurke;
Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem;
Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;
Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem;
Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana)


Poziom rozszerzony:

teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;
Dante Alighieri Boska komedia;
Johann Wolfgang Goethe Faust;
Czesław Miłosz – wybrany esej;
Zbigniew Herbert – wybrany esej;
inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołako wskie go, ks.
Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);
wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga);
dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofi i Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);
Jan Paweł II Tryptyk Rzymski;
Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok).


Inne

Poziom podstawowy:

wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja
Wajdy, Krzysztofa Zanussiego);
homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

Poziom rozszerzony:

jak dla zakresu podstawowego, a ponadto:
wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);
spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku;
stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika.