Co szósty absolwent zawodówki i jedna czwarta absolwentów techników nie podeszli w tym roku do egzaminu zawodowego – wynika z najnowszych danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminy nie są łatwe, a uprawnienia zawodowe zdobyły zaledwie dwie trzecie uczniów po zawodówkach i mniej niż połowa po technikach - czytamy w "DGP" >>>ZOBACZ: ABSOLWENT SIĘ ZRAŻA I REZYGNUJE Z EGZAMINÓW

Reklama

W szkołach zawodowych egzaminy uprawniające do zdobycia tytułu oblało:

Elektromechanicy - 31 proc.
Krawiec - 55 proc.
Ślusarz - 60 proc.
Ogrodnik - 65 proc.
Betoniarz-zbrojarz - 65 proc.
Piekarz - 68 proc.
Stolarz - 68 proc.
Elektryk - 69 proc.
Murarz - 72 proc.
Kucharz małej gastronomi - 75 proc.
Z kolei w technikach nie zdało:

technicy górnictwa otworowego (28 proc.),
technik inżynierii środowiska i melioracji (29 proc.)
technik mechanik lotniczy (30 proc.)
technicy mechatronicy (31 proc.),
technik technologii odzieży (41 proc.)
technik logistyk (44 proc.)
technik technologii drewna ( 44 proc.)
technicy architektury krajobrazu (46 proc.),
technik teleinformatyk (47 proc.)
asystenci stomatologiczni (57 proc.),
technicy informatycy (57 proc.),
kucharze (57 proc.),
technik rachunkowości (57 proc.)
technicy pojazdów samochodowych (57 proc..
Technik ogrodnik (58 proc.)
technicy administracyjni (62 proc.),
technik mechanik (63 proc.)
technik obsługi turystycznej (63 proc.)
technik ochrony środowiska (64 proc.)
technik żywienia i gospodarstwa domowego (65 proc.)
technik masażysta (66 proc.)