Uprzejmie informujemy, że w zadaniu 2. w arkuszu z informatyki na poziomie rozszerzonym na etapie formatowania i przygotowywania materiału do druku w punkcie trzecim algorytmu przypadkowo wprowadzona została cyfra 1. W związku z powyższym zadanie zostaje unieważnione - brzmi komunikat CKE.

ReklamaMatura 2013 z informatyki - poziom podstawowy, część I

Matura 2013 z informatyki - poziom podstawowy, część II

Matura 2013 z informatyki - dane dla poziomu podstawowego, część I

Matura 2013 z informatyki - dane dla poziomu podstawowego, część II

Matura 2013 z informatyki - dane dla poziomu podstawowego, część III

Matura 2013 z informatyki - dane dla poziomu podstawowego, część IV

Matura 2013 z informatyki - dane dla poziomu podstawowego, część V

Matura 2013 z informatyki - poziom rozszerzony

Matura 2013 z informatyki - poziom rozszerzony, część II

Matura 2013 z informatyki - dane dla poziomu rozszerzonego, część I

Matura 2013 z informatyki - dane dla poziomu rozszerzonego, część II

Matura 2013 z informatyki - dane dla poziomu rozszerzonego, część III

Matura 2013 z informatyki - dane dla poziomu rozszerzonego, część IV