W 2015 r. maturę będzie zdawał pierwszy rocznik uczniów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania; to uczniowie, którzy w piątek otrzymają świadectwa ukończenia gimnazjów.

Reklama

Bardzo mi zależało, by poznali założenia nowej matury przed rozpoczęciem nauki w szkole ponadgimnazjalnej - powiedziała minister edukacji Krystyna Szumilas w czwartek na konferencji prasowej.

Zgodnie z założeniami w 2015 r. maturzyści będą musieli zdać - tak jak dotąd - trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Egzaminy te będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie odpowiadającym obecnemu podstawowemu.

Obecnie maturzysta może ale nie musi przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego; maksymalnie do sześciu. Po zmianach maturzysta będzie miał obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego (maksymalnie do sześciu) egzaminów z tzw. przedmiotów do wyboru. W grupie tej są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski. Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdawane będą też tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu poziomowi rozszerzonemu.

Maturzyści będą musieli tak jak dotąd przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę. Zamiast dotychczasowej, przygotowywanej wcześniej, prezentacji maturalnej, zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Aby uzyskać maturę w 2015 r. abiturient będzie musiał - tak jak dotąd - uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki. Wynik z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko przy rekrutacji na studia.