>>> Matura bez bólu na Facebooku. Polub, a nic Cię nie ominie >>>

Reklama

Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowanie stawia na dzieła romantyczne. Od 2005 roku tylko dwa razy zdarzyło się, by w tematach wypracowań nie znalazły się utwory powstałe w okresie romantyzmu. Ulubionym autorem CKE jest Adam Mickiewicz. Maturzyści analizowali już jego wiersze, a także "Dziady" i "Pana Tadeusza". Czy to znaczy, że w tym roku twórczość Mickiewicza znów pojawi się na maturze? A może właśnie już nie?

Innym ulubionym autorem CKE jest Władysław Reymont. "Chłopi" pojawili się w tematach wypracowań dwa razy - w 2006 i 2009 roku. Biorąc pod uwagę matematyczne wyliczenia, w tym roku też nie zabraknie tego dzieła.

Dwa razy pojawiła się także "Granica" Zofii Nałkowskiej. Jednak w tym roku raczej nie ma co się spodziewać tego dzieła, gdyż zmagali się z nim ubiegłoroczni maturzyści.

Tylko dwa razy w ciągu siedmiu lat CKE sięgnęła po twórczość pisarzy spoza Polski - Moliera i Szekspira. Ostatni raz w 2010 roku.

Także tylko dwa razy pojawiła się na maturze literatura współczesna. Raz - w ubiegłym roku - był to wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. W 2010 roku zaś maturzyści analizowali "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. Tendencja jednak wskazuje, że w tym roku współczesność też może się pojawić. Czy CKE sięgnie po twórczość Tadeusza Konwickiego? A może Gustawa Herlinga-Grudzińskiego?

Tematy maturalnych wypracowań w 2011 roku

1. Analizując wiersze "Gdy tu mój trup…" Adama Mickiewicza oraz "Światło w ciemnościach" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, porównaj ukazane w nich obrazy świata marzeń i rzeczywistości. Wykorzystaj właściwe konteksty.

2. Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej "Granica", przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń na bohaterów i relacje między nimi.

Tematy maturalnych wypracowań w 2010 roku

1. Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera "Świętoszek" scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci.

2. Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" przedstaw przemyślenia Marka Edelmana o możliwościach godnego życia w czasach Zagłady i różnych poglądach na temat godnej śmierci.

Tematy wypracowań maturalnych w 2009 roku

1. Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta "Chłopi" scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?

2. Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz" scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny.

Reklama

Tematy wypracowań maturalnych w 2008 roku

1. Analizując fragment "Ody do młodości" Adama Mickiewicza i wiersz "Któż nam powróci" Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie.

2. Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment "Lalki" Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób – ojca i Wokulskiego.

Tematy wypracowań maturalnych w 2007 roku

1. Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment "Dziadów" Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy.

2. Analizując fragmenty "Przedwiośnia" i "Granicy", porównaj kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworów.

Tematy wypracowań maturalnych w 2006 roku

1. Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.

2. Kłótnia u Borynów. Zanalizuj podany fragment "Chłopów" Władysława Reymonta i scharakteryzuj występujące w nim postacie. Na podstawie fragmentu i I tomu powieści określ przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny.

Tematy wypracowań maturalnych w 2005 roku

1. Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.

2. Analizując wypowiedzi bohaterów romantycznych, porównaj postawę Kordiana i Męża.W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty. (Juliusz Słowacki "Kordian", Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia")