>>> Matura bez bólu na Facebooku. Polub, a nic Cię nie ominie >>>

Reklama

Idee - liberalizm

Nazwanie kogoś liberałem często jest straszną obrazą. Szczególnie silnie odczuwamy tę tendencję w czasach kryzysu finansowego. Ale czy słusznie? Pomimo, iż idea ta jest dość znana, to zapamiętanie jej założeń sprawia niektórym maturzystom spore problemy.
Dzisiaj zajmę się obalaniem mitów o liberalizmie.

Z klasycznego liberalizmu wywodzi się dzisiaj wiele nurtów:

Leseferyzm
• wycofanie się Państwa z ingerencji w gospodarkę

Libertarianizm
• minarchizm, postuluje ograniczenie państwa do minimum, do roli "nocnego stróża" zarówno w sferze światopoglądowej jak i gospodarczej
• anarchokapitalizm, postuluje całkowite zniesienie państwa i funkcjonowanie jedynie w oparciu o wolna wymianę i rynek

Konserwatywny liberalizm
• charakteryzuje się konserwatywnym światopoglądem, natomiast w sferze ekonomicznej jest za wolnym rynkiem
• noblista Milton Friedman, Ludwik von Mises

Zielony liberalizm
• związany z tzw. Zieloną polityką, czyli duży nacisk na postulaty ekologiczne

Socjalliberalizm
• liberalny, świecki światopogląd, w sferze gospodarczej dopuszcza pewną ingerencję państwa w sferę gospodarczą

Zastanów się także czy znasz jego przedstawicieli?
Maturowo

Liberalizm bierze swoją nazwę od łac. liber – wolny, łac. liberalis – wolnościowy. Jego początki sięgają XVII w. Twórcą pierwszej doktryny liberalnej był John Locke.

Cechy liberalizmu:

Indywidualizm – wolność jednostki jest najważniejsza!
Równość wobec prawa (nie mogą istnieć grupy uprzywilejowane)
Laicki charakter państwa = rozdział Kościoła od państwa
Prywatna Własność – wolna od ingerencji państwa
Kapitalistyczna gospodarka wolnorynkowa, oparta na własności i konkurencji
Stróż nocny – rola państwa
Zatomizowane społeczeństwo – zbiór jednostek a nie organiczna całość.

Aby zatem odpowiednio scharakteryzować ideologię Liberalizmu wystarczy, iż zapamiętasz słowa klucze:
Indywidualizm => równość=>laickość=> zatomizowane społeczeństwo =>własność prywatna=> kapitalizm=> stróż nocny
Używając słów kluczy, możesz łatwo zbudować w swojej głowie ciekawą historyjkę, dzięki której zapamiętasz założenia liberalizmy.
Ćwiczenie maturalne:   Przyporządkuj dzieła do autorów.   a) „O wolności” b) „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” c) „Dwa traktaty o rządzie” d) „Kapitalizm i wolność” e) „O demokracji w Ameryce” f) „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”   1) John Locke 2) Milton Friedman 3) John Stuart Mill 4) Alexis de Tocqueville 5) Adam Smith   Zadania tego typu bardzo często pojawiają się na maturze.
Zagadnienie liberalizmu to jeszcze nic, pozostał jeszcze konserwatyzm, socjaldemokracja, chadecja czy ekologizm, libertalianizm itd. - to wszystko możesz poznać w ramach kursów e-learningowych i na warsztatach Maturowa - http://www.maturowo.edu.pl/

>>> PAŃSTWO i cała reszta. Kolejny odcinek powtórki maturalnej z WOS >>>