Wśród różnych funkcji jakie musi pełnić państwo, można wymienić funkcję gospodarczo-organizatorską. Działania te mają na celu organizowanie gospodarki i oddziaływanie na nią a także przygotowanie corocznego budżetu państwa.

Reklama

Na WOS-ie często uczymy się definicji i funkcji? Sporo ich, nie ucz się na pamięć, ale staraj zrozumieć, a potem nauczyć się przez skojarzenia lub "logiczne ułożenie ich".

Funkcje państwa dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.
Reklama
Funkcja zewnętrzna to po prostu działalność państwa na arenie międzynarodowej.
Funkcje wewnętrzne:
· prawodawcza
tworzenie systemu prawnego (ustawy, uchwały…)
· porządkowa
zapewnianie ładu i porządku (policjanci, straż miejska, wojsko)
· administracyjna
zarządzanie poszczególnymi dziedzinami życia publicznego przez organy państwowe (np. w szkolnictwie są to różne instytucje odpowiedzialne za nadzór)
· gospodarczo-organizatorska
organizowanie gospodarki i oddziaływanie na nią
· socjalna
działalność w obszarze: bezrobocia, warunków życia i pracy, ochrony środowiska (państwo pomaga m.in. najbiedniejszym)
· kulturalna
działalność w obszarze: oświaty, badań naukowych, kultury narodowej (a kto utrzymuje muzea państwowe?)

BARDZO WAŻNE NA MATURZE:

Budżet państwa – to roczny plan dochodów i wydatków instytucji szczebla centralnego (tzn. instytucji rządowych), nazywany też często planem finansowym państwa.

Budżet państwa uchwalany jest corocznie przez Parlament w formie Ustawy Budżetowej.

>>> Matura bez bólu na Facebooku. Polub, a nic Cię nie ominie >>>

WedługKonstytucji RP jest to jedyna ustawa, w stosunku do której prezydent nie ma prawa weta.

Specjalną rolę Ustawy Budżetowej w systemie prawnym RP umacnia również fakt, że w przypadku jej nieuchwalenia w odpowiednim czasie prezydent ma prawo rozwiązać parlament i ogłosić przedterminowe wybory.

Ustawa budżetowa uznawana jest za najważniejszy po konstytucji akt prawny również w innych krajach OECD (wiesz, czym jestOECD; jeśli nie wiesz, poszukaj)

Czy wiesz, że każdy może przejrzeć sprawozdanie z wykonania budżetu. Dostępne jest ono obok innych podobnych dokumentów na stronie Ministerstwa Finansów.

Krótkie ćwiczenia maturalne:

Opisz trzy poniższe funkcje, które musi spełniać budżet państwa

1. fiskalna

2. stymulacyjna

3. redystrybucyjna

Budżet Rzeczypospolitej Polskiej określa:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów
  • Ustawa
  • Rozporządzenie Prezydenta RP

Chcesz więcej wiedzy z WOS-u za darmo? Odwiedź bloga Maturowa: http://blog.maturowo.edu.pl/

>>> Podatki na maturze? Powtórz sobie WOS >>>