Błąd znalazł się w zadaniu 12. Umieszczono tam klimatogramy, czyli wykresy ukazujące wysokość opadów i temperatury w określonych miejscach w 12 kolejnych miesiącach roku. Polecenie w zadaniu brzmiało: "Poniższe klimatogramy wykonano dla czterech stacji położonych w Europie. Roślinność w Europie wykazuje ścisły związek z warunkami klimatycznymi. Przyporządkuj do każdego klimatogramu odpowiednią formację roślinną wybraną spośród podanych poniżej. Formacje roślinne: lasy liściaste, pustynia chłodna, roślinność śródziemnomorska, step, tajga, tundra". Za poprawne rozwiązanie tego zadania maturzysta miał otrzymać 2 punkty.

Reklama

>>> Zobacz arkusz, w którym pojawił się błąd!

Błąd polegał na tym, że wśród czterech klimatogramów dwa razy znalazł się ten sam. "Za poprawne przyporządkowanie trzech różnych formacji roślinnych zdający otrzyma 2 punkty, za poprawne przyporządkowanie dwóch różnych formacji zdający otrzyma 1 punkt" - napisała Centralna Komisja Egzaminacyjna w wyjaśnieniu.

>>> Matura 2011 - zdaj! Także na Facebooku. Polub nas!

Maturzyści zdający egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym mieli do rozwiązania 36 zadań. Maksymalnie mogli uzyskać 60 punktów.

Egzamin z geografii przeprowadzany był w piątek przed południem. Przystąpiło do niego blisko 87 tys. maturzystów. Geografia od lat jest najchętniej wybieranym przedmiotem na maturze; w tym roku chęć zdawania tego właśnie przedmiotu zadeklarowało około 22 proc. maturzystów.

Egzamin z przedmiotu do wyboru abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie. Więcej niż połowa zdających w piątek egzamin z geografii - 53 tys. - zdawała egzamin na poziomie podstawowym. Reszta na poziomie rozszerzonym.

Wcześniej CKE przepraszała za błąd w poleceniach w egzaminie z języka polskiego, gdzie nieścisłość dotyczyła liczby prawidłowych odpowiedzi na pytania zamknięte.

>>> Czytaj więcej o błędzie w maturze z polskiego

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.