>>> WOS 2011 - ARKUSZ EGZAMINU NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Reklama

>>> WOS 2011 - ARKUSZ EGZAMINU NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

>>> WOS 2011 - ARKUSZ DLA NIESŁYSZĄCYCH

Najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze, należącym do grupy tzw. przedmiotów do wyboru, jest od lat geografia; w tym roku chce ją zdawać blisko 22 proc. ogółu abiturientów (egzamin z tego przedmiotu przeprowadzony będzie 13 maja). Na drugim miejscu jest biologia; chce ją zdawać 19 proc. maturzystów(egzamin będzie 10 maja). Wiedza o społeczeństwie jest na trzecim miejscu.

>>> Więcej o maturalnych hitach tego roku

Na czwartym znalazła się chemia. Chęć zdawania tego przedmiotu zadeklarowało 11 proc. maturzystów (egzamin będzie 18 maja). Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż 10 proc. abiturientów.

>>> Matura 2011 - zdaj! Także na Facebooku. Polub nas!

Egzamin z przedmiotu do wyboru, abiturient zdaje tylko na jednym wybranym przez siebie poziomie. Trochę więcej niż połowa zdających w poniedziałek egzamin z WOS - 37 tys. - zdaje egzamin na poziomie podstawowym. Reszta na poziomie rozszerzonym.

>>> Nie słyszałeś? Nie zrozumiałeś? Sprawdź, kiedy można unieważnić maturę!

Po południu przeprowadzony będzie egzamin z historii sztuki, rozpocznie się on o godz. 14. Historia sztuki należy z kolei do przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Chęć zdawania egzaminu z historii sztuki zadeklarowało 4,2 tys. maturzystów. Większość z nich - 3,1 tys. - chce go zdawać na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy z wiedzy o społeczeństwie i z historii sztuki na poziomie podstawowym trwały po 120 minut, na poziomie rozszerzonym - po 180 minut.

Reklama

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych.

Maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Pisemna sesja maturalna potrwa do 24 maja, ustna - do 27 maja.

Ci abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 6 a 21 czerwca. >>> Co, jeśli nie dotrzesz na maturę? Czytaj więcej!

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów obowiązkowych, ma prawo do poprawki w sierpniu. >>> Wszystko, co musisz wiedzieć o terminie sierpniowym