Część zadań na maturze z języka polskiego to tzw. pytania zamknięte. W ogólnym poleceniu jest mowa o tym, by w ich wypadku wybierać tylko jedną właściwą odpowiedź. Jednak, jak zasugerowali użytkownicy serwisu Alert24, przynajmniej dwa zadania wskazywały na to, że takich poprawnych odpowiedzi jest więcej.

Reklama

>>> TU znajdziesz arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym

Chodzi przede wszystkich o zadanie piąte. Odnosi się ono do zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym tekstu i brzmi: "Poprawnym relacjom interpersonalnym sprzyjają różne zachowania i cechy rozmówców przedstawione w akapitach 4. i 6. Zaznacz wszystkie właściwe", po czym wymienionych jest sześć podpunktów.

Wątpliwości może budzić także zadanie dziewiąte: "Które z podanych niżej zdań wyraża poglądy autorki? Odpowiedź zaznacz, wstawiając znak X do odpowiedniej rubryki". Dołączono do niego trzy tezy, umieszczone w tabelce.

>>> Taka była matura z języka polskiego. Arkusze!

Lucyna Grabowska, p.o. kierownika wydziału matur CKE wyjaśniła w mailu do gazety.pl, że Komisja weźmie pod uwagę błąd logiczny przy konstruowaniu poleceń. "Logiczna niekonsekwencja w zapisie poleceń będzie uwzględniona w ocenianiu odpowiedzi, tak aby nie miała negatywnego wpływu na wyniki maturzystów" - zapewniła. Na razie jednak szczegółów brak.