Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Korzyści ze stosowania folii według wynalazku to wykorzystanie folii na bazie bioodnawialnych polimerów naturalnych, tj. skrobi - surowc łatwo dostępnych w kraju. Ponadto wykorzystuję się do jej produkcji glicerynę – odpad produkcji biodiesla, oraz naturalnego pochodzenia olejek – eugenol.
Otrzymana folia jest hydrofilowa (silnie chłonie wilgoć), biodegradowalna i nietoksyczna, może więc być stosowana w rolnictwie, medycynie, przemyśle opakowaniowym - jako nośnik substancji aktywnej, funkcjonalne membrany czy części opatrunków medycznych odpowiadające za nawilżenie oraz odprowadzenie wydzielanego osocze.

Istota wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest otrzymywanie biodegradowalnej folii na bazie naturalnych polimerów odnawialnych (skrobi) oraz olejków eterycznych w tym przypadku eugenol.

Skrobia jest biopolimerem grupy polisacharydów pochodzenia roślinnego składającym się z merów glukozy połączonych wiązaniami α-glikozydowymi i pełniącym w roślinach rolę magazynu energii. Skrobia jest wykorzystywana przede wszystkim w przemyśle spożywczym, ale również farmaceutycznym, kosmetycznym i papierniczym, jako m.in.: matryca, spoiwo lub napełniacz.

Znane są sposoby otrzymywania folii na bazie skrobi i innych naturalnych (np. chitozanu lub alginianu), dotychczas nie przedstawiono jednakże sposobu otrzymywania folii na bazie stosunkowo taniej i ogólnodostępnej skrobi z dodatkiem monoterpenów. Folie takie otrzymano stosując glicerynę jako plastyfikator oraz eugenol jako napełniacz. Dzięki doborowi surowców folia silnie pęcznieje się w wodzie, jednak się w niej nie rozpuszcza. Dodatkowo, właściwości mechaniczne folii można modyfikować dodając do układu napełniacze naturalne (np. montmorylonit lub celuloza w postaci proszkowej lub włóknistej). Folia charakteryzuje się przyjemnym zapachem i miękką powierzchnią (badania organoleptyczne)

Otrzymane folie cechują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, są hydrofilowe, biodegradowalne oraz nietoksyczne. Mogą znaleźć zastosowanie, np. w rolnictwie (agromembrany), w przemyślnie żywieniowym jako wkładki pochłaniające osocze i skroplinę w opakowaniach, w medycynie - jako części opatrunków medycznych odpowiadające za nawilżenie oraz odprowadzenie wydzielanego osocze, w przemyśle opakowaniowym.

Potencjał komercjalizacji

Otrzymane folie cechują się dobrymi właściwościami mechanicznymi, są hydrofilowe, biodegradowalne oraz nietoksyczne. Mogą znaleźć zastosowanie, np. w rolnictwie (agromembrany), w przemyślnie żywieniowym jako wkładki pochłaniające osocze i skroplinę w opakowaniach, w medycynie - jako części opatrunków medycznych odpowiadające za nawilżenie oraz odprowadzenie wydzielanego osocze, w przemyśle opakowaniowym.