Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Na etapie badań właściwości adhezyjnych (oceny stopnia przylegania do powierzchni) plastrów samoprzylepnych (np. plastrów nikotynowych lub hormonalnych) do powierzchni skóry, potrzebne jest podłoże będące modelem skóry lub jej wierzchniej warstwy, które łatwo można umieścić w maszynie pomiarowej (maszynie wytrzymałościowej), dzięki której będzie można ocenić siłę adhezji plastra samoprzylepnego. Otrzymanie modelu ludzkiej skóry jest kosztowne, pracochłonne oraz wymaga dużego doświadczenia w dziedzinie inżynierii tkankowej. Często testy przeprowadza się na ochotnikach, jednak metoda ta wymaga dużych nakładów finansowych. Przedmiotem wynalazku są filmy na bazie pochodnej celulozy (karboksymetylocelulozy), służące jako model wierzchniej warstwy skóry do przeprowadzania wstępnych testów adhezyjnych plastrów lub taśm samoprzylepnych. Dzięki prostej metodzie otrzymywania można uzyskać filmy różniące się np. zawartością substancji tłuszczowych lub wilgotności. Efektem zastosowania wynalazku jest przeprowadzanie testów adhezyjnych badanych taśm do powierzchni oraz analiza porównawcza wyników tych testów przez jednostki produkujące lub badające właściwości plastrów samoprzylepnych stosowanych w kontakcie ze skórą. Dowolny fragment filmu może być umieszczony w maszynie wytrzymałościowej, której wyniki pomiarów pozwolą zmierzyć i porównać siłę adhezji różnych plastrów samoprzylepnych do podłoża. Przyjazne dla środowiska materiały symulujące wierzchnią warstwę skóry w prezentowanym wynalazku są otrzymane z materiałów pochodzenia naturalnego, biodegradowalnych i nietoksycznych.

Istota wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest otrzymanie biodegradowalnej, przyjaznej dla środowiska folii na bazie modyfikowanej celulozy (tzw. karboksymetylocelulozy) oraz zastosowanie jej jako model naskórka stosowanego do badań adhezyjnych samoprzylepnych plastrów stosowanych w kontakcie ze skórą (np. plastry opatrunkowe, nośniki substancji aktywnych tj. plastry nikotynowe lub hormonalne). Nierozpuszczalny w wodzie, biodegradowalny film otrzymany jest na bazie karboksymetylocelulozy (CMC) ze środkiem sieciującym pochodzenia naturalnego (np. otrzymany ze źródeł roślinnych, na drodze fermentacji węglowodanów) z dodatkiem pochodnej kwasu tłuszczowego (tworzącego z roztworem karboksymetylocelulozy lekko spienioną emulsję, dzięki czemu końcowy materiał ma chropowatą powierzchnię) i plastyfikatora (nadającego materiałowi odpowiednią elastyczność) metodą wylewania z roztworu wodnego na formę i kondycjonowania w podwyższonej temperaturze do odparowania nadmiaru wody. Wszystkie stosowane komponenty są pochodzenia naturalnego, nietoksyczne i przyjazne środowisku. Opracowaną metodą można uzyskać filmy o chropowatej powierzchni (przypominającej naskórek) oraz wprowadzić substancję tłuszczową w ilości jaka występuje naturalnie w ludzkiej skórze. Poprzez odpowiednie kondycjonowanie materiał można regulować poziom wilgotności materiału, co następnie można przełożyć na stopień nawilżenia naskórka. Elastyczny materiał, który można ciąć w dowolne kształty umieszczany jest w specjalistycznej aparaturze mierzącej stopień adhezji plastra do podłoża, poprzez umieszczenie końcówki nieprzyklejonej taśmy lub plastra w ruchome szczęki, które przesuwając się odrywają część przyklejoną, mierząc siłę sklejania.

Potencjał komercjalizacji

Filmy na bazie karboksymetylocelulozy z chropowatą powierzchnią, modyfikowane pochodnymi kwasów tłuszczowych, opracowano w celu uzyskania materiałów przypominających wierzchnią warstwę ludzkiej skóry, służących jako jej model w testach adhezji (przylegania) taśm samoprzylepnych (np. plastry opatrunkowe, plastry nikotynowe, plastry hormonalne). Testy na modelu wierzchniej warstwy skóry, pozwalają skwantyfikować wyniki badań/testów adhezji. Dodatkowo, proste w przygotowaniu modele wykonane są z materiałów biodegradowalnych.
Potencjalnymi odbiorcami mogą być firmy farmaceutyczne np. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA, Jelenia Góra, Polfa SA Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne, producenci środków higienicznych i materiałów opatrunkowych, np. TZMO SA, Toruń, producenci materiałów opatrunkowych: Paso trading Sp. z o.o., Pabianice, Ferita, Tyniec Mały.