Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Dzięki wynalazkowi możliwa jest pełna kompensacja siły odśrodkowej działającej na szczęki uchwytu tokarskiego z możliwością zwiększenia siły zacisku szczęk. Współczesne maszyny technologiczne zwłaszcza obrabiarki CNC są tak konstruowane, aby możliwe było zwiększanie parametrów technologicznych, między innymi prędkości obrotowej wrzecion. Wzrost prędkości obrotowej powoduje również wzrost siły odśrodkowej działającej na szczęki uchwytów tokarskich wywołując zmniejszenie siły zacisku mocowanego przedmiotu obrabianego, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia obróbkę przy dużych prędkościach obrotowych. Proponowany wynalazek umożliwia kompensację negatywnych skutków działania siły odśrodkowej, co rozwiązuje wyżej wymienione problemy.

Reklama

Istota wynalazku

Istota wynalazku: "Szczękowy uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły odśrodkowej przeznaczony do ustalania i mocowania przedmiotów podczas obróbki mechanicznej, wyposażony w przeciwciężar charakteryzuje się tym, że szczęki i przeciwciężary zawierają listwy zębate pomiędzy którymi zainstalowane jest co najmniej jedno koło zębate, przy czym ich liczba jest nieparzysta."
Działanie uchwytu polega na zastosowaniu w konstrukcji uchwytu przeciwciężaru, na który działa siła odśrodkowa tak jak i na szczęki uchwytu, z tym, że zwrot tej siły poprzez zastosowaną przekładnię zębatą jest odwrócony i skierowany przeciwnie do zwrotu siły odśrodkowej działającej na szczęki uchwytu. Tym samym wektory tych sił mogą znosić się częściowo lub całkowicie (pełna kompensacja) lub może być zwiększona siła zacisku na szczękach poprzez odpowiednie przełożenia i wartość masy przeciwciężaru.
Model uchwytu wykonany technologią przyrostową 3D przedstawiono na fotografiach w załączniku 3.Potencjał komercjalizacji

Uchwyt, po opracowaniu szczegółowych konstrukcji, może być być produkowany w wielu wersjach i typach przez firmy (np. Bison, Schunk) wywarzające uchwyty obróbkowe z przeznaczeniem dla tokarek zwłaszcza CNC, posiadających duże obroty wrzecion.