Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Technologia ma potencjał rozwiązania problematyki przetaczania krwi zgodnie z ludzkim cyklem hemodynamicznym w urządzeniach o napędzie elektromagnetycznym implementowanym ortotopowo. Umożliwia rozwiązanie problemu regulowania objętości wyrzutowej krwi dla indywidualnego pacjenta (wymagane w transplantacji u młodszych pacjentów, w tym dzieci). Umożliwia zindywidualizowanie urządzenia pod konkretne zdefiniowanie objętości wyrzutowe (różnych płynów) oraz ciśnienia wylotowe cieczy.

Istota wynalazku

Mikropompa pulsacyjna napędzana elektromagnetycznie jest projektem sztucznego serca do przetaczania krwi z możliwością ortotopowego (wewnątrzustrojowego) implantowania. Stanowi także pozaustrojowe urządzenie wspomagające/podczytujące krążenie krwi oraz innych płynów fizjologicznych w trakcie operacji lub w oczekiwaniu na przeszczep serca. Może być także stosowana jako urządzenie będące pompą przetaczającą chemikalia w procesach produkcyjnych o zmiennej (regulowanej) charakterystyce natężenia oraz ciśnienia przepływu.
Elementem innowacyjnym jest możliwość zindywidualizowania przebiegów natężeń oraz ciśnień przetaczanej cieczy (w tym krwi) oraz odwozorowania cyklu sercowego konkretnego pacjenta co jest cechą niepowtarzalną/indywidualną. Przewagę konkurencyjną nad innymi rozwiązaniami stanowi pulsacyjny charakter przetaczanej cieczy (w tym krwi) z możliwością odwzorowania cyklu hemodynamicznego przy wykorzystaniu elektromagnetycznego napędu.

Potencjał komercjalizacji

Technologia może zostać zastosowana w kardiochirurgii, jako autonomiczne sztuczne serce, pozaustrojowe urządzenie przetaczające krew oraz inne płyny fizjologiczne w trakcie operacji. Technologia może być wykorzystana w medycynie (rynek urządzeń medycznych). Rynkowe zastosowanie mikropompy pulsacyjnej może polegać na produkcji zindywidualizowanych sztucznych serc o parametrach ciśnienia aortalnego oraz natężenia przepływu dla konkretnego pacjenta.
Technologia może znaleźć także zastosowanie na rynku przemysłowym (chemiczym/petrochemicznym), w procesach technologicznych wymagających zastosowania pomp o sprecyzowanym charakterze natężenia przepływu oraz gabarytów.