Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Modyfikacja czasu uwalniania substancji czynnej farmaceutyku to ważny czynnik wpływający na skuteczność i efektywność terapii. Zastosowanie tabletek dojelitowych pozwala na ochronę substancji aktywnej przed działaniem soku żołądkowego, uwolnienie i wchłanianie jej dopiero w jelitach. Dodatkowo taka forma podania leku chroni śluzówkę żołądka przed drażniącym działaniem substancji czynnej. Tabletki dojelitowe powleka się substancją z nierozpuszczalnego przy kwaśnym pH polimeru, a rozpuszczającego się przy pH powyżej 6, środowisku soku jelitowego.
W przeciwieństwie do tabletek technika powlekania nie sprawdza się w przypadku kapsułek, które technologicznie jest trudno powlekać.
W odpowiedzi na potrzeby rynku farmaceutycznego proponujemy nowatorski sposób otrzymywania masy żelatynowej, z której można wykonywać kapsułki żelatynowe miękkie, charakteryzujące się tym, że osłonka żelatynowa jest nierozpuszczalna w soku żołądkowym, a uwalnia zawartość po rozpuszczeniu w soku jelitowym.

Istota wynalazku

Istotą wynalazku są kompozycje filmów żelatynowych, umożliwiające uzyskanie kapsułek miękkich uwalniających substancje lecznicze w obrębie jelita, z pominięciem uwalniania w żołądku. W ten sposób mogą być podawane doustnie substancje lecznicze wykazujące działanie drażniące w stosunku do błony śluzowej żołądka, lub też ulegające rozkładowi pod wpływem niskiego pH w żołądku. Zaproponowane przez nas rozwiązanie umożliwia formowanie kapsułek miękkich z dojelitowych filmów żelatynowych przy użyciu niemodyfikowanej aparatury służącej do wytwarzania klasycznych kapsułek miękkich. Wynalazek ten może służyć do bezpiecznego i wygodnego dawkowania m.in. nowoczesnych leków białkowych.
Proponowana przez nas kompozycja do wytwarzania filmu żelatynowego charakteryzuje się:
- odpornością na rozpad w szerokim zakresie kwaśnego pH tzn. od wartości pH 1,0 do wartości pH 4,5;
- odpornością na rozpad pod wpływem surfaktantów i enzymów;
- elastycznością i odpornością mechaniczną umożliwiającą formowanie trwałych kapsułek.Potencjał komercjalizacji

Dojelitowe filmy elastyczne mogą mieć zastosowanie głównie w:
- produkcji kapsułek pozwalających na opóźnione uwalnianie substancji leczniczej
- precyzyjnym dawkowaniu substancji leczniczych trudno bądź nierozpuszczalnych w wodzie
- produkcji leków zawierających substancje drażniące śluzówkę żołądka lub nietrwałych w środowisku żołądka.
Odpowiednie właściwości fizyczne i mechaniczne filmu żelatynowego w połączeniu z łatwym sposobem wytwarzania czyni rozwiązanie przydatnym i pożądanym do zastosowania w przemyśle. Większość producentów leków posiada linie do produkcji kapsułek, są więc oni potencjalnymi odbiorcami technologii, która będzie miała wymiar ekonomiczny.