Konsorcjum w składzie:
mgr inż.Dominika Andrys, dr hab. Danuta Kulpa

Istota wynalazku:

Kultury in vitro są metodą biotechnologiczną, która coraz częściej wykorzystywana jest w przemyśle do pozyskiwania roślinnych metabolitów wtórnych, w tym olejków eterycznych. W warunkach
naturalnych olejki eteryczne produkowane są przez rośliny w bardzo niewielkich ilościach, w szczególnych momentach rozwojowych lub pod wpływem "stresu". Olejki eteryczne są przedmiotem zainteresowao nie tylko przemysłu kosmetycznego, ale także perfumeryjnego, medycznego, farmaceutycznego oraz spożywczego i weterynaryjnego.
Proponowany wynalazek ma na celu pozyskanie olejków eterycznych lawendy wąskolistnej i zastosowanie ich w przemyśle kosmetycznym jako naturalnego konserwantu, który chroniłby kosmetyk przed psuciem i namnażaniem mikroorganizmów. W związku z czym, nie trzeba dodawad do formulacji parabenów, stanowiących silnie uczulające, drażniące i niepożądane substancje konserwujące. W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy otaczani ze wszystkich stron chemikaliami i dodatkowo aplikujemy szkodliwe substancje na naszą skórę właściwe jest poszukiwanie substancji naturalnych i stosowanie ich w celu konserwacji i przedłużenia trwałości kosmetyków (i nie tylko).
Olejki eteryczne pozyskane z lawendy namnażanej w warunkach in vitro, ograniczają rozwój kolonii bakteryjnych i grzybowych dzięki ich silnej aktywności antymikrobiologicznej oraz antygrzybicznej. Zapobiegają także utlenianiu i psuciu się gotowego produktu dzięki aktywności antyoksydacyjnej.
Dodatkową zaletą olejków eterycznych pozyskanych z lawendy namnażanej w kulturach tkankowych jest to, że nawet przy dłuższym stosowaniu gotowego produktu mikroorganizmy nie nabywają oporności, tak jak ma to miejsce w przypadku stosowania syntetycznych środków konserwujących. Kolejnym atutem związków antybakteryjnych pochodzenia roślinnego jest brak szkodliwego działania na komórki ludzkie. Przeprowadzone badania potwierdzają wręcz pozytywny wpływ na ludzkie komórki skóry, stymulując je do syntezy kolagenu (co można ogólnie określid działaniem przeciwzmarszczkowym). Natomiast stosowanie emulsji kosmetycznej zawierającej lawendowy olejek eteryczny otrzymany według technologii ma pozytywny wpływ na jakośd i wygląd skóry (badania na grupie 20 osób).
Pozytywnymi aspektami prowadzenia technologii jest niewątpliwie możliwośd namnażania roślin lawendy przez cały rok, bez względu na warunki klimatyczne czy glebowe i izolacja olejków eterycznych w dowolnym momencie.
Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Wykorzystanie roślinnych metabolitów wtórnych ma przede wszystkim na celu przedłużenie trwałości sporządzonych receptur kosmetyków. Zastosowanie technologii w szczególności skierowane jest do firm kosmetycznych, które oferują głównie kosmetyki/produkty naturalne lub organiczne.
W chwili obecnej wiele firm wprowadza do swojej oferty produktowej linie kosmetyków "paraben free" czyli "wolne od parabenów" lub w ogóle pozbawione środków konserwujących. Produkty te charakteryzuje krótki termin ważności (do kilku tygodni), koniecznośd przechowywania ich w lodówce oraz często bardzo wysoka cena. Dodatkowo konsument nie jest w stanie zużyd całego produktu w krótkim czasie jego przydatności. Z tego względu zastosowanie naturalnych konserwantów, które przedłużyłyby trwałośd produktu do kilkunastu miesięcy jest bardzo pożądane.
Stosowanie mało rozpowszechnionej metody roślinnych kultur tkankowych in vitro może byd również znakomitym efektem marketingowym, gdyż obecnie, aby przykud uwagę potencjalnego klienta, wiele firm stosuje terminologię naukową czy też biotechnologiczną. Co więcej, przeprowadzone badania na ludzkich fibroblastach są solidną podstawą do umotywowania działania i ewentualnych efektów w trakcie stosowania gotowego produktu, zawierającego olejek eteryczny pozyskany wg technologii.