Konsorcjum w składzie:
Karol Bocian, Piotr Malczyk, Magadalena Tomaszewska-Sowa, Piotr Wojewódzki (kierownik zespołu)

Istota wynalazku:

Istota sposobu powierzchniowej sterylizacji nasion z wykorzystaniem metalicznych nanocząstek srebra i miedzi w suspensji wodnej wg wynalazku polega na zastosowaniu metalicznych nanocząsteczek srebra i miedzi w suspensji wodnej jako aktywnego czynnika wyjaławiającego powierzchniowo nasiona, będące eksplantatami pierwotnymi inicjującymi kulturę in vitro roślin danego gatunku. Istotą rozwiązania jest zastosowanie 1-50 mg/l, korzystnie 5 mg/l, wodnego roztworu koloidowego nanocząsteczek srebra i miedzi, którym traktowane są eksplantaty przeznaczone do odkażania. Wymiary metalicznych nanocząstek srebra i miedzi powinny zawierać się w przedziale 1-100 nm, najkorzystniej 5-10 nm. Suspensja nanocząstek powinna być stabilizowana za pomocą surfaktantów, korzystnie takich które niwelują możliwość koagulacji nanocząstek (PVP – poliwinylopirolidon, masa cząsteczkowa 5000-10000, korzystnie 7000, dodatek w ilości 0,01-2%, korzystnie 0,5%). Suspensja wodna nanocząstek srebra i miedzi powinna być wolna od ewentualnych zanieczyszczeń powstających podczas etapu ich wytwarzania. Czas sterylizacji nasion od 1 do 10 minut, zależnie od rozwinięcia powierzchni właściwej nasion, korzystnie 1 min. dla nasion gładkich i 5 min. dla nasion o chropowatej powierzchni łupiny nasiennej.

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Opatentowany sposób powierzchniowego wyjaławiania nasion znajduje zastosowanie w procesach rozmnażania roślin w kulturach in vitro, a ściślej podczas procesu dezynfekcji nasion przewidzianych do wyłożenia na pożywki w celu skiełkowania.
W warunkach komercyjnych, sposób może być wykorzystany przez podmioty trudniące się rozmnażaniem i sprzdażą roślin wychodowanych z nasion i następnie wprowadzanych na rynek w postaci sadzonek.