Konsorcjum w składzie:

Reklama

Jacek Durmała,
Andrzej Michnik,
Łukasz Juszyński

Istota wynalazku:

Poduszka sensomotoryczna wielokomorowa zwłaszcza do ćwiczeń ze sprzężeniem zwrotnym składa się z powłoki zewnętrznej, niezależnie pompowanych komór powietrznych oraz koncentratora danych. W każdej z komór znajduje się moduł pomiaru ciśnienia. Moduły pomiaru ciśnienia przekazują wyniki pomiarów do koncentratora danych. Koncentrator danych, poprzez interfejs komunikacyjny, przesyła zebrane dane do urządzeń multimedialnych typu komputer PC lub tablet, gdzie zainstalowane oprogramowanie umożliwia realizację zadanych scenariuszy treningowych wykorzystujących biofeedback (sprzężenie zwrotne). System działa na zasadzie pomiaru ciśnienia w poszczególnych komorach. Zmiana rozkładu ciśnień w komorach jest informacją o zmianie pozycji osoby siedzącej na poduszce sensomotorycznej. Dzięki dopompowywaniu lub odpompowywaniu powietrza do/z komór przez zawory za pomocą pompki ręcznej, nożnej lub kompresora można regulować twardość poduszki a tym samym stopień trudności balansowania. Ćwiczenia można prowadzić w różnych pozycjach (nie tylko na siedząco, również na stojąco itd).
Wzmocnienie oddziaływania zwykłych poduszek i puf sensomotorycznych o sprzężenie zwrotne.
Możliwość zastosowania różnych rozmiarów i kształtów.
Można zastosować różne formy sprzężenia zwrotnego (wzrok, słuch, czucie powierzchowne) zależne od terminala - współpraca poduszki w dowolnych kombinacjach w zakresie sprzężenia zwrotnego (Monitory, tablety, telefony komórkowe, wirtualna rzeczywistość, zestawy audio).


Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Produkcja powszechnie dostępnych poduszek o różnym kształcie do ćwiczeń równowagi z biofeedbackiem. Zależnie od potrzeb poduszka mogłaby występować jako samodzielny przybór do ćwiczeń lub mogłaby być umieszczona w specjalnie opracowanych obudowach np. fotelach z zabezpieczającymi poręczami (dla ludzi w wieku podeszłym). Zależnie od kształtu wielkości i obudowy oraz rodzaju zastosowanego terminala do sprzężenia zwrotnego cena byłaby zróżnicowana. Dostępność bardzo duża. Praktycznie w każdym domu, zakładzie/oddziale rehabilitacji, biurze, sali fitness. Atrakcyjność zwiększałyby specjalnie dostosowane programy lub gry. Możliwość oferowania kompleksowego wyposażenia modułowego ze specjalnymi programami treningowymi.