Konsorcjum w składzie:

Reklama

Dr. Inż. Michał Pelczarski

Istota wynalazku:

Technologia dotyczy elementów zbrojenia rozproszonego wzmacniającego matrycę betonu i ma postać wynalazku zgłoszonego do ochrony patentowej. Element zbrojący zbudowany jest z co najmniej czterech ramion w kształcie prętów połączonych ze sobą w jednym punkcie, który pokryty jest materiałem łączącym je w sposób trwały tworząc wokół nich jądro, przy czym ramiona rozmieszczone są wokół jądra symetrycznie, natomiast ciężar objętościowy jądra (sterowany stopniem spienienia jądra) będzie tak dobrany by był bliski średniemu ciężarowi objętościowemu największych ziaren kruszywa zastosowanego do wyrobu danej matrycy betonu, a maksymalna wielkość jądra dobrana jest w zależności od przyjętego modelu szczelności upakowania kruszywa.
W przemysłowej produkcji zakłada się uruchomienie linii zrobotyzowanego spawania lub zgrzewania elementów 4 i 6 ramiennych.

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Podstawowymi rynkami zastosowań rezultatu są:
-szeroko rozumiany przemysł budownictwa
-budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe (posadzki przemysłowe, konstrukcje narażone na silne obciążenia dynamiczne) i infrastrukturalne (płyty lotniska, obiekty mostowe)
-budownictwo specjalistyczne (na terenach sejsmicznych i w obiektach militarnych typu schrony itp.)
oraz
-produkcja betonowych elementów prefabrykowanych,
Potencjał zastosowania technologii może korzystnie wspomóc przewidywany rozwój polskiego rynku budownictwa mieszkaniowego.
Jedną z potencjalnych korzyści zastosowania rezultatu jest uzyskanie efektu energooszczędności powstałego budynku, a zgodnie z normami Unii Europejskiej, budownictwo niskoenergetyczne, zwłaszcza pasywne, stanie się standardem budownictwa we wszystkich krajach członkowskich do końca 2020 roku. Wynalazek znalazł nabywcę i został skomercjalizowany-sprzedany.