Zespół
Sergiy Filin, Barbara Jasińska, Michał Chmielowski, Bogusław Zakrzewski

Istota wynalazku

Zaproponowano nową konstrukcję agregatu chłodniczego chłodziarki. Umożliwia ona realizację dwupoziomowej regulacji temperatury, przy której chłodziarka pozostaje w energooszczędnym trybie pracy przez długi czas. Dzięki temu pobór mocy i zużycie energii są od 30% do 2 razy mniejsze niż w znanych odpowiednikach. Chłodziarka będzie mogła dłużej pracować bez rozładowania akumulatora środka transportu, np. jachtu czy samochodu. Wynalazek pozwala podnieść klasę energetyczną chłodziarki z E do A lub B i w ten sposób zwiększyć konkurencyjność chłodziarki na rynku. Innowacyjność wynalazku polega na synchronicznym przełączeniu układu zasilania modułów termoelektrycznych i wentylatorów z równoległego układu w szeregowy i z powrotem.

Wynalazek nie nakłada ograniczeń na konstrukcję i sposób wykonania obudowy: może to być chłodziarka wolnostojąca lub zabudowana do sekcji meblowej, wykonana jako szafa, skrzynia lub szuflada, ze szklanymi drzwiami (witryna), z rożnym typem izolacji oraz o różnej pojemności komory (przeważnie od 30 do 120 litrów).

Potencjał komercjalizacji

Miejsca zastosowania chłodziarki: jachty i inne jednostki pływające, kampery i przyczepy wagony kolejowe, mobilne kawiarnie, autosklepy, działki i tereny, gdzie brak jest sieci elektrycznej.

Potencjalnymi odbiorcami nowego rozwiązania są:
- zakłady produkujące urządzenia chłodnicze o szerokim zakresie zastosowań;
- zakłady produkujące środki transportu i wyposażające je w chłodziarki zabudowane, zwłaszcza stocznie, w tym jachtowe, producenci wagonów kolejowych, autosklepów, przyczep;
- firmy serwisowo-usługowe, działające w zakresie obsługi i napraw termoelektrycznych urządzeń chłodniczych.

Wykonano i przebadano laboratoryjnie dwa prototypy chłodziarki.

Zespół autorski oferuje przekazanie dokumentacji technicznej na agregat np. w postaci licencji oraz nadzór autorski przy wdrożeniu.