Pełna nazwa: Sposób doprowadzenia i odbioru płynu, zwłaszcza gazu z reaktora o potrójnym sprzężeniu cieplnym z rewersją zewnętrzną (P398036) oraz wewnętrzną (P398086)

Reklama

Zespół
dr hab. inż. Jan Thullie
prof. nzw. w Pol. Śl. (kierownik zespołu), prof. dr hab. inż. Michał Palica
dr inż. Alicja Kocur
dr inż. Andrzej Gierczycki
prof. nzw. w Pol. Śl. prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski
Istota wynalazku

Proponowany reaktor ma zastosowanie w ochronie środowiska i służy do katalitycznego dopalania zanieczyszczeń gazowych (zwykle organicznych, ale niekoniecznie). Temperatura pracy reaktora jest znacznie niższa (ok. 400oC)niż w przypadku spalania (ok. 1200oC) gdy mogą powstawać szkodliwe tlenki azotu. Istotą wynalazku jest dość skomplikowany reaktor katalityczny do dopalania szkodliwych zanieczyszczeń gazowych, a dokładniej dwa jego warianty. Umożliwia on elastyczne dostosowanie parametrów pracy do zaistniałych warunków. Jest to istotne w instalacjach ochrony środowiska, gdyż stosowane dotychczas reaktory rewersyjne dopuszczały możliwość przedostania się części zanieczyszczeń do atmosfery bez dopalanie (technologia swingtherm). W przedstawionym rozwiązaniu nie ma takiej możliwości, a zatem sprawność takiego aparatu jest wyższa. Reaktor tego typu pracują w sposób niestacjonarny i posiadają właściwości samoregulacyjne (dostosowując profile temperaturowe do zmian stężeń reagentów). Dodatkowo umieszczenie grzałek elektrycznych wewnątrz reaktora umożliwia wygodny sposób rozruchu.

Korzyści

Korzyścią z zastosowania reaktora jest podwyższenie wydajności procesu ze względu na unikniecie „wash out effect” (wypuszczanie części zanieczyszczeń do atmosfery bez oczyszczenia podczas przełączania kierunków przepływu).

Istotnym parametrem procesu jest czas cyklu (czas pomiędzy kolejnymi zmianami kierunku przepływu w części reaktora). Dzięki zaproponowanej konstrukcji uzyskuje się wpływ na ten parametr.

Potencjał komercjalizacji

Zastosowanie tego typu aparatu w miejsce stosowanych dotychczas reaktorów swingtherm (w Zakładach Azotowych w Tarnowie) poprawi wydajność procesu (gazy będą lepiej oczyszczane z zanieczyszczeń), ma łatwiejszy sposób prowadzenia procesu.