Zespół:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński – kierownik zespołu, mgr inż. Paweł Bachara, dr inż. Robert Brzoza-Woch, dr inż. Jacek Długopolski, dr inż. Piotr Nawrocki, dr inż. Andrzej Ruta, dr inż. Wojciech Zaborowski

Istota wynalazku

Zgłoszony patent dotyczy nowatorskiego systemu kontroli dostępu, przy zastosowaniu którego nie ma konieczności noszenia ze sobą identyfikatorów, plakietek, ani żadnego typu kart {zbliżeniowych, magnetycznych itp.). System zakłada bowiem rozpoznawanie osób na podstawie ich cech biometrycznych. Specjalnie zaprojektowana inteligentna kamera wykrywa ruch i rozpoznaje twarz osoby, która przed nią stoi. Oprócz niej, wiele innych czujników pobiera dodatkowe informacje o osobie chcącej uzyskać dostęp. Przykładowo, bezdotykowy czujnik temperatury może sprawdzić, czy kamera rejestruje człowieka, czy może tylko jego zdjęcie. W skład systemu kontroli dostępu wchodzi także zestaw czujników na bieżąco sprawdzających warunki panujące w zabezpieczanym pomieszczeniu bądź części budynku. Ma to szczególne znaczenie, jeśli system ma chronić pomieszczenia, w których znajdują się szkodliwe substancje lub niebezpieczne maszyny. Jedną z interesujących cech opracowanego wynalazku jest zastosowanie do jego realizacji nowoczesnych układów logiki programowalnej. Pozwala to przede wszystkim na wykonywanie bardzo szybkich obliczeń na urządzeniach wchodzących w skład systemu, co jest niewątpliwie przydatne przy przetwarzaniu obrazu uzyskanego z kamery. Dodatkowo, wewnętrzna konfiguracja logiki programowalnej może być zdalnie zmieniana tak, aby urządzenie pełniło diametralnie inną funkcję, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Podstawową korzyścią płynącą z zastosowania wynalazku jest możliwość zapewnienia kontroli dostępu do wybranych, chronionych obszarów bez konieczności stosowania dodatkowych elementów takich jak klucze, karty czy czytniki. Ma to niewątpliwie pozytywny wpływ na wygodę użytkowania takiego systemu. Dodatkowe możliwości automatycznego ostrzegania przed ewentualnymi zagrożeniami wewnątrz chronionego obszaru mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo pracowników narażonych zagrożenia chemiczne, biologiczne bądź wypadki. Natomiast zastosowanie logiki programowalnej niesie za sobą dodatkowe korzyści w postaci zdalnej i dynamiczne] zmiany funkcjonalności każdego z urządzeń tak, aby mogło pełnić różne funkcje zależnie od aktualnego zapotrzebowania bez jakiejkolwiek wymiany fizycznego sprzętu.

Potencjał komercjalizacyjny

Opracowany system kontroli dostępu może mieć zastosowanie wszędzie tam, gdzie jednocześnie istnieje potrzeba zapewnienia ograniczenia dostępu przed osobami nieuprawnionymi oraz konieczność ochrony zdrowia osób wkraczających na dany obszar. Konkretnym przykładem zastosowania systemu może być ochrona magazynów z niebezpiecznymi substancjami, do której ma swobodny dostęp tylko wąska grupa uprawnionych osób. W prywatnych domach natomiast, taki system może nie tylko ułatwić automatyczne otwieranie drzwi, ale także ostrzegać np. przed wysokimi stężeniami gazu ziemnego (niebezpieczeństwo wybuchu) lub tlenku węgla, „czadu" (niebezpieczeństwo ciężkiego zatrucia).